Výsledky hledání:

dutiny

 • Encyklopedie

  pleurographia

  ae, f. (ř. pleura pohrudnice, ř. grafein psát) pleurografie, rentgenové znázornění pohrudniční dutiny (skiagrafie pleury)
 • Encyklopedie

  pleuroscopia

  ae, f. (ř. pleura pohrudnice, ř. skopein pozorovat) pleuroskopie, vyšetřování dutiny pohrudniční zrakem pomocí zvláštního přístroje
 • Encyklopedie

  pneum(at)ocephalus

  i, m.) traumaticus (ř. pneuma-pneumatos vzduch, ř. kefale hlava) pneum(at)ocefalus traumatický, proniknutí vzduchu pod mozkové obaly nebo do komorového systému mozku, proniknutí vzduchu do lebeční dutiny
 • Encyklopedie

  pneumoperitonaeum

  i, n. (ř. pneuma vzduch, peritonaeum pobřišnice) pneumoperitoneum, insuflace vzduchu do peritoneální dutiny z diagnostických důvodů; přítomnost volného vzduchu v břišní dutině jako patologický nález (např. po perforaci peptického vředu)
 • Encyklopedie

  polycystosis

  is, f.) pancreatis congenita (ř. polys mnohý, ř. kystis dutina) polycystóza pankreatu vrozená, přeměna velké části slinivky břišní v drobné dutiny (cysty). Polycystosis renis polycystóza ledviny, polycystické ledviny, zvětšené ledviny přeměněné v útvary hroznovitého vzhledu s mnohočetnými cystami
 • Encyklopedie

  prominentia

  ae, f. (l. prominere vyčnívat) prominence, výčnělek, vyvýšenina, vystupující část nějakého orgánu (např. kosti). Prominentia canalis (nervi) facialis vyvýšenina kanálu lícního nervu. Prominentia laryngea ohryzek. Prominentia styloidea vyklenutí do středoušní dutiny způsobené bodcovitým výběžkem
 • Encyklopedie

  promontorium

  promuntorium, i, n. mys, výběžek, předhoří. Promontorium ossis sacri přední okraj báze kosti křížové, vyčnívající do vchodu malé pánve. Promontorium tympani vyklenutí střední stěny středoušní dutiny způsobené prvním závitem hlemýždě
 • Encyklopedie

  ramus

  i, m. větev; rameno. Ramus arteriosus větev tepenná. Ramus (rami) auricularis anterior drobná větévka (větévky) tepny jdoucí k boltci a k zevnímu zvukovodu. Ramus capsularis malá tepna (tepny) jdoucí z kůry do pouzdra ledviny. Ramus caroticotympanicus větev tepenná, pronikající stěnou canalis caroticus do středoušní dutiny. Ramus communicans větev spojovací. Ramus hepaticus větev jaterní. Ramus infrahyoideus větev podjazylková. Ramus intercostalis větev jdoucí do mezižebří. Ramus interventricularis větev mezikomorová. Ramus laryngopharyngeus větev hrtanově hltanová. Ramus mandibulae rameno dolní čelisti. Ramus marginalis mandibulae větev jdoucí směrem k bradě. Ramus mentalis větev pro oblast brady. Ramus muscularis větev svalová. Ramus nasalis (externus) větev pro kůži hrotu a křídla nosního. Ramus occipitalis větev pro týlní lalok. Ramus oesophagealis (oesophageus) větev pro jícen. Ramus ossis ischii rameno kosti sedací. Ramus palpebralis větev (větve) pro vnitřní úsek horního a dolního očního víčka. Ramus parotideus větev pro příušní slinnou žlázu. Ramus pericardiacus větev na přední ploše osrdečníku. Ramus pharyngeus větev pro sliznici nosohltanu. Ramus scrotalis větev šourková. Ramus sternalis větev (větve) pro kost hrudní. Ramus suprahyoideus větev nad jazylkou. Ramus suprarenalis větev nadledvinová. Ramus tonsillaris větev (větve) pro sliznici patrové mandle. Ramus tympanicus větev bubínková
 • Encyklopedie

  recessus

  us, m. (l. recedere ustupovat) ústupek, úsek, zářez, vchlípenina. Recessus epitympanicus vyklenutý vrchol středoušní dutiny nahoru a do strany. Recessus ileocaecalis inferior záhyb pobřišnice pod vústěním ilea do slepého střeva. Recessus ileocaecalis superior záhyb pobřišnice nad vústěním ilea do slepého střeva. Recessus infundibuli výklenek III. mozkové komory do infundibula. Recessus paracolicus zářez, někdy vytvořený výklenek pobřišnice vlevo při sestupném tračníku. Recessus pleuralis záhyb na přechodech jednoho úseku parietální pleury v druhý. Recessus sacciformis výchlipka volného kloubního pouzdra v oblasti lokte
 • Encyklopedie

  reflector

  oris, m. (l. reflectere otáčet) reflektor, osvětlovací zařízení, čelní zrcátko s otvorem odrážející při otolaryngologickém vyšetřování světelné paprsky, a tím osvětlující dutiny
Celkem záznamů: 273Zdravě.cz na Facebooku