Výsledky hledání:

nádor

 • Encyklopedie

  immunocytoma

  tis, n. (l. immunis odolný, ř. kytos buňka) imunocytom, nádor tvořený plazmatickými buňkami, jež vznikly z jednoho klonu buněk (lymfoplazmocytární lymfom)
 • Encyklopedie

  insulinoma

  tis, n. ( insulinum inzulín) nádor B-buněk Langerhansových ostrůvků s nadměrnou produkcí inzulínu
 • Encyklopedie

  insuloma

  tis, n. (l. insula ostrov) inzulom, nádor z Langerhansových ostrůvků
 • Encyklopedie

  invasivus

  a, um (l. invadere vtrhnout) invazívní, bující, bujně rostoucí (nádor)
 • Encyklopedie

  keratoacanthoma

  tis, n. (ř. keras-keratos roh, ř. akantha bodlák) keratoakantom, adnexální nádor kůže vycházející z vlasového folikulu
 • Encyklopedie

  laparomyomotomia

  ae, f. (ř. lapara část dutiny břišní, myoma nádor ze svalové tkáně, ř. tome řez) laparomyomotomie, otevření břišní dutiny pro odstranění myomu
 • Encyklopedie

  leiomyofibroma

  tis, n. (ř. leios hladký, ř. mys-myos sval, l. fibra vlákno) leiomyofibrom, nezhoubný nádor z hladkého svalstva a vaziva
 • Encyklopedie

  lemmona

  tis, n. (ř. lemma pochva) lemom, nezhoubný nádor z podpůrné tkáně (pochev) obvodových nervů (neurinom)
 • Encyklopedie

  lipoblastoma

  tis, n. (ř. lipos tuk, ř. blastos výhonek) lipoblastom, nezralý nádor z tukové tkáně
 • Encyklopedie

  lipofibroma

  tis, n. (ř. lipos tuk, l. fibra vlákno) lipofibrom, nezhoubný nádor z tukové a vazivové tkáně
Celkem záznamů: 402Zdravě.cz na Facebooku