Výsledky hledání:

cukr

 • Encyklopedie

  pentosum

  i, n. (ř. pente pět) pentóza, jednoduchý cukr s pěti atomy uhlíku v molekule
 • Encyklopedie

  polysaccharidum

  i, n. (ř. polys mnohý, ř. sakcharon cukr) sacharid, skládající se z mnoha jednoduchých cukrů (monosacharidů)
 • Encyklopedie

  saccharasis

  is, f. (ř. sakcharon cukr) sacharáza, specifická disacharidáza, enzym štěpící sacharózu
 • Encyklopedie

  saccharimetrum

  i, n. (ř. sakcharon cukr, ř. metron míra, měřítko) sacharimetr, přístroj k určování množství cukru v roztoku
 • Encyklopedie

  saccharisatio

  onis, f. (ř. sakcharon cukr) sacharizace, zjišťování množství cukrů v cukerném roztoku pomocí zvláštního přístroje sacharometru
 • Encyklopedie

  saccharogalactorrhoea

  ae, f. (ř. sakcharon cukr, ř. gala-galaktos mléko, ř. rhoia tok) sacharogalaktorea, nadměrná koncentrace cukru v mléce
 • Encyklopedie

  saccharolysis

  is, f. (ř. sakcharon cukr, ř. lysis uvolnění) sacharolýza, hydrolytické rozložení sacharózy na glukózu a fruktózu
 • Encyklopedie

  saccharometabolismus

  i, m. (ř. sakcharon cukr, ř. metabole přeměna, přechod) látková přeměna cukrů
 • Encyklopedie

  saccharometria

  ae, f. (ř. sakcharon cukr, ř. metron měřítko, míra) sacharometrie, měření, zjišťování množství cukru ve vyšetřovaném roztoku
 • Encyklopedie

  saccharometrum

  i, n. (ř. sakcharon cukr, ř. metron míra) sacharometr, přístroj k zjišťování množství cukru v roztoku
Celkem záznamů: 146Zdravě.cz na Facebooku