Výsledky hledání:

kůže

 • Encyklopedie

  hyperkeratosis

  is, f. (ř. hyper nad, ř. keras roh) hyperkeratóza, rozšíření rohové vrstvy kůže. Hyperkeratosis follicularis hyperkeratóza folikulární, míšková. Hyperkeratosis palmaris et plantaris hyperkeratóza dlaňová a chodidlová. Hyperkeratosis universalis congenita hyperkeratóza vrozená, povšechná
 • Encyklopedie

  hypodermis

  idis, f. (ř. hypo pod, ř. derma kůže) hypodermis, podkoží tvořené tukovou a vazivovou tkání
 • Encyklopedie

  hypodermoclysis

  is, f. (ř. hypo pod, ř. derma kůže, ř. klysis výplach) hypodermoklyza, podkožní infúze
 • Encyklopedie

  hypoelasticitas

  atis, f. (ř. hypo pod, ř. elassun činit menším) hypoelasticita, snížená pružnost (např. kůže)
 • Encyklopedie

  chloasma

  tis, n. (ř. chloazein pučet, zelenat se) žlutohnědé ostře ohraničené plochy na kůži při nadměrné tvorbě pigmentu. Chloasma cachecticorum hnědavé kožní skvrny při těžkých chorobách s podvýživou. Chloasma uterinum chloazma těhotných, nepravidelně rozložená hyperpigmentace kůže u těhotných
 • Encyklopedie

  cholesteatoma

  tis, n. (ř. chole žluč, ř. stear-steatos tuk) cholesteatom, nádorový útvar, obsahující tkáňové struktury kůže a podkoží, s možností výskytu v mozku, chovající se jako pomalu rostoucí expanzívní útvar
 • Encyklopedie

  chondrodermatitis

  itidis, f. (nodularis chronica helicis) (ř. chondros chrupavka, ř. derma-dermatos kůže) chondrodermatitida, tuhý zánětlivý uzlík na horním okraji boltce srostlý s chrupavkou
 • Encyklopedie

  chromatodermatitis

  itidis, f. (ř. chroma-chromatos barva, ř. derma kůže) chromatodermatitida, kožní choroba se změnou kožního zbarvení
 • Encyklopedie

  chromatosis

  is, f. (ř. chroma-chromatos barva) chromatóza, chorobné usazování barviva na neobvyklých místech kůže a sliznic
 • Encyklopedie

  chrysiasis

  is, f. (ř. chrysos zlato) chryziáza, modrofialové zbarvení kůže po dlouhodobém podávání léků obsahujících zlato
Celkem záznamů: 684Zdravě.cz na Facebooku