Výsledky hledání:

srdce

 • Encyklopedie

  cardiosedativus

  a, um (ř. kardia srdce, l. sedare uklidnit) kardiosedativní, uklidňující srdeční činnost
 • Encyklopedie

  cardiostimulans

  antis (ř. kardia srdce, l. stimulare podněcovat) kardiostimulans, povzbuzující srdeční činnost
 • Encyklopedie

  cardiostimulator

  oris, m. (ř. kardia srdce, l. stimulare podněcovat) kardiostimulátor, přístroj k elektrickému dráždění srdeční svaloviny při zástavě nebo poruše srdečního rytmu
 • Encyklopedie

  cardiotachometron

  i, n. (ř. kardia srdce, ř. tachys rychlý, ř. metron míra) kardiotachometr, přístroj k měření srdeční frekvence
 • Encyklopedie

  cardiotherapia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. therapeia léčení) kardioterapie, léčení srdečních chorob
 • Encyklopedie

  cardiotocographia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. tokos porod, ř. grafein psát) kardiotokografie, zaznamenávání srdeční činnosti novorozence během porodu
 • Encyklopedie

  cardiovalvulotomia

  ae, f. (ř. kardia srdce, l. valvula chlopeň, ř. tome řez) kardiovalvulotomie, chirurgické uvolnění srostlých srdečních chlopní
 • Encyklopedie

  cardioversio

  onis, f. (ř. kardia srdce, l. vertere obracet) kardioverze, odstranění patologických srdečních rytmů s použitím léčiv nebo elektrického výboje
 • Encyklopedie

  cardioverter

  ris, m. (ř. kardia srdce, l. vertere obracet) kardioverter, přístroj odstraňující patologické srdeční rytmy
 • Encyklopedie

  commotio

  onis, f. (l. commovere prudce pohnout) komoce, pohnutí, otřes. Commotio cerebri otřes mozku. Commotio cordis otřes srdce při tupém nárazu či při poranění hrudníku. Commotio medullae spinalis otřes míchy (při traumatu)
Celkem záznamů: 515Zdravě.cz na Facebooku