Výsledky hledání:

vyšetřeni

 • Encyklopedie

  tracheographia

  ae, f. (ř. tracheia průdušnice, ř. grafein psát) tracheografie, rentgenové kontrastní vyšetření průdušnice
 • Encyklopedie

  tracheoscopia

  ae, f. (ř. tracheia průdušnice, ř. skopein pozorovat) tracheoskopie, vyšetření průdušnice zrakem pomocí speciálního přístroje - tracheoskopu
 • Encyklopedie

  trepanobiopsia

  ae, f. (ř. trypanon vrták, ř. bios život, ř. opsis vidění, zrak) trepanobiopsie, bioptické vyšetření tkáně (plen mozkových, mozku) získané během trepanace
 • Encyklopedie

  undulatio

  onis, f. (l. unda vlna) undulace, vlnění, způsob vyšetření volné tekutiny v břiše (snaha vyvolat vlnu v tekutině, která je hmatem registrována)
 • Encyklopedie

  urethrocystoscopia

  ae, f. (ř. urethra trubice močová, ř. kystis měchýř močový, ř. skopein pozorovat) uretrocystoskopie, vyšetření močové trubice a močového měchýře pomocí optického přístroje
 • Encyklopedie

  urographia

  ae, f. (ř. uron moč, ř. grafein psát) urografie, rentgenové vyšetření dutého systému ledvin a vývodných močových cest po podání kontrastní látky, a to buď do žilního, nebo přímo do vylučovacího systému
 • Encyklopedie

  uteroscopia

  ae, f. (l. uterus děloha, ř. skopein pozorovat) uteroskopie, vyšetření dutiny děložní zrakem pomocí uteroskopu
 • Encyklopedie

  xeromammographia

  ae, f. (ř. xeros suchý, l. mamma prs, ř. grafein psát) xeromamografie, xeroradiografické vyšetření prsní žlázy
 • Encyklopedie

  explorace

  výzkum, průzkum, zkoumání, získávání údajů, rozhovor, psychologické vyšetření uskutečněné v průběhu rozhovoru
 • Encyklopedie

  chronologický věk

  skutečný věk klienta, kterého dosáhl do doby vyšetření
Celkem záznamů: 513Zdravě.cz na Facebooku