Výsledky hledání:

krev

 • Encyklopedie

  haeminum

  i, n. (ř. haima krev) hemin, produkt krevního barviva, hemu, který obsahuje trojmocné železo
 • Encyklopedie

  haemoconcentratio

  onis, f. (ř. haima krev, l. concentratio zhuštění, nahromadění) hemokoncentrace, zhuštění krve (např. při dehydrataci)
 • Encyklopedie

  haemocultura

  ae, f. (ř. haima krev, l. cultura pěstění) hemokultura, kultivace odebrané krve ke zjištění choroboplodných zárodků
 • Encyklopedie

  haemocytoblastos

  i, m. (ř. haima krev, ř. kytos buňka, ř. blastos výhonek) hemocytoblast, determinovaná unipotentní kmenová krevní buňka
 • Encyklopedie

  haemocytogenesis

  is, f. (ř. haima krev, ř. kytos buňka, ř. gennan tvořit) hemocytogeneze, tvorba, utváření krevních buněk
 • Encyklopedie

  haemocytologia

  ae, f. (ř. haima krev, ř. kytos buňka, ř. logos nauka) hemocytologie, nauka o buněčných krevních elementech
 • Encyklopedie

  haemocytophagia

  ae, f. (ř. haima krev, ř. kytos buňka, ř. fagein požírat) hemocytofagie, požírání, destrukce krevních buněk, fagocytóza krvinek
 • Encyklopedie

  haemodialysator

  oris, m. (ř. haima krev, ř. dialysis oddělování) hemodialyzátor, umělá ledvina
 • Encyklopedie

  haemodialysis

  is, f. (ř. haima krev, ř. dialysis oddělování) hemodialýza, proces, kdy unikají z krve polopropustnou membránou zplodiny proteinového metabolismu, ionty a nadbytečná voda do očišťovacího (dialyzačního) roztoku. Haemodialysis extracorporalis hemodialýza extrakorporální, mimotělní, pročištění krve pomocí umělé ledviny. Haemodialysis peritonaeale peritoneální hemodialýza, zakládá se na tom, že peritoneální blána je využita jako dialyzační membrána
 • Encyklopedie

  haemodilutio

  onis, f. (ř. haima krev, l. diluere rozředit) hemodiluce, naředění krve (např. po podání většího počtu infúzí fyziologického roztoku), snížení viskozity krve
Celkem záznamů: 481Zdravě.cz na Facebooku