Výsledky hledání:

střevní

 • Encyklopedie

  enteropathia

  ae, f. (ř. enteron střevo, ř. pathos choroba) enteropatie, blíže nespecifikovaná střevní choroba. Enteropathia exsudativa enteropatie exsudativní, charakterizovaná nadměrnými ztrátami bílkovin do trávicího ústrojí, a tím vedoucí k poklesu koncentrace plazmatických bílkovin
 • Encyklopedie

  enterospasmus

  i, m. (ř. enteron střevo, ř. spasmos křeč) enterospazmus, střevní křeče, křečovitý stah střeva
 • Encyklopedie

  enterostasis

  is, f. (ř. enteron střevo, ř. stasis stání) enterostáza, porucha střevní pasáže
 • Encyklopedie

  enterostaxis

  is, f. (ř. enteron střevo, ř. staxis kapání) enterostaxe, malé krvácení ze střevní sliznice
 • Encyklopedie

  enterostomia

  ae, f. (ř. enteron střevo, ř. stoma ústa) enterostomie, chirurgické vyústění střeva navenek; střevní píštěl
 • Encyklopedie

  enterotoxicosis

  is, f. (staphylococcica) (ř. enteron střevo, ř. toxikon jed) enterotoxikóza (stafylokoková), střevní onemocnění vyvolané termostabilním enterotoxinem některých stafylokokových kmenů
 • Encyklopedie

  enterotyphus

  i, m. (ř. enteron střevo, ř. typhos mlha, pára, omámení) enterotyfus, střevní tyfus
 • Encyklopedie

  enterozoon

  i, n. (ř. enteron střevo, ř. zoon živočich) enterozoon, střevní parazit
 • Encyklopedie

  epiploenterocele

  es, f. (ř. epiploon předstěra, ř. enteron střevo, ř. kele kýla, výhřez) epiploenterokéla, kýla obsahující části předstěry a střevní kličky
 • Encyklopedie

  gluten

  inis, glutinum, i, n. (l. glutinare lepit dohromady) lepek, bílkovina tvořící asi 10 % mouky pšeničné, žitné, ovesné i ječné; u některých lidí její požívání vede k atrofii střevní sliznice
Celkem záznamů: 223



Zdravě.cz na Facebooku