Výsledky hledání:

nádor

 • Encyklopedie

  chorioepithelioma

  tis, n. (ř. chorion vnější obal plodu, epithelium epitel) chorioepiteliom, zhoubný nádor vycházející z choria
 • Encyklopedie

  chromaffinoma

  tis, n. (ř. chroma barva, l. affinis příbuzný) chromafinom, nádor z chromafinní tkáně barvicí se chromovými solemi, např. feochromocytom
 • Encyklopedie

  chylangioma

  tis, n. (ř. chylos šťáva, ř. angeion céva) chylangiom, nezhoubný nádor z mízních cév
 • Encyklopedie

  immunocytoma

  tis, n. (l. immunis odolný, ř. kytos buňka) imunocytom, nádor tvořený plazmatickými buňkami, jež vznikly z jednoho klonu buněk (lymfoplazmocytární lymfom)
 • Encyklopedie

  insulinoma

  tis, n. ( insulinum inzulín) nádor B-buněk Langerhansových ostrůvků s nadměrnou produkcí inzulínu
 • Encyklopedie

  insuloma

  tis, n. (l. insula ostrov) inzulom, nádor z Langerhansových ostrůvků
 • Encyklopedie

  invasivus

  a, um (l. invadere vtrhnout) invazívní, bující, bujně rostoucí (nádor)
 • Encyklopedie

  keratoacanthoma

  tis, n. (ř. keras-keratos roh, ř. akantha bodlák) keratoakantom, adnexální nádor kůže vycházející z vlasového folikulu
 • Encyklopedie

  laparomyomotomia

  ae, f. (ř. lapara část dutiny břišní, myoma nádor ze svalové tkáně, ř. tome řez) laparomyomotomie, otevření břišní dutiny pro odstranění myomu
 • Encyklopedie

  leiomyofibroma

  tis, n. (ř. leios hladký, ř. mys-myos sval, l. fibra vlákno) leiomyofibrom, nezhoubný nádor z hladkého svalstva a vaziva
Celkem záznamů: 405Zdravě.cz na Facebooku