Výsledky hledání:

krev

 • Encyklopedie

  staphylococcaemia

  ae, f. ( staphylococcus stafylokok, ř. haima-haimatos krev) stafylokokémie, přítomnost stafylokoků v krvi
 • Encyklopedie

  stercoraemia

  ae, f. (l. stercus výkal, ř. haima-haimatos krev) sterkorémie, autointoxikace střevním obsahem (copraemia)
 • Encyklopedie

  stethaemia

  ae, f. (ř. stethos hruď, ř. haima krev) stetémie, městnání krve v plicích, překrvení plic
 • Encyklopedie

  strepticaemia

  ae, f. ( streptococcus streptokok, ř. haima krev) streptikémie, přítomnost streptokoků v krvi, streptokoková bakterémie
 • Encyklopedie

  streptococcaemia

  ae, f. ( streptococcus streptokok, ř. haima krev) streptokokémie, přítomnost streptokoků v krvi
 • Encyklopedie

  sulfhaemoglobinaemia

  ae, f. ( sulfhaemoglobinum sulfhemoglobin, ř. haima krev) sulfhemoglobinémie, přítomnost sulfhemoglobinu v krvi
 • Encyklopedie

  thalassaemia

  ae, f. (ř. thalassa moře, ř. haima krev) talasémie, dědičná hemolytická chudokrevnost způsobená tvorbou abnormálního hemoglobinu, vyskytující se v populaci u Středozemního moře
 • Encyklopedie

  thrombocytaemia

  ae, f. ( thrombocytus krevní destička, ř. haima krev) trombocytémie, chorobné zmnožení krevních destiček v periferní krvi
 • Encyklopedie

  thrombus

  i, m. (ř. thrombos sraženina krevní) trombus, sražená krev v cévě. Thrombus blandus trombus bílý, fluxní, počáteční stadium každé trombózy. Thrombus hyalinus trombus hyalinní, z homogenní bezbarvé sraženiny. Thrombus mixtus trombus smíšený, obsahující červené a bílé krvinky. Thrombus obturatorius trombus uzavírající úplně cévu. Thrombus parietalis trombus nástěnný. Thrombus ruber trombus červený, obsahující převahu erytrocytů. Thrombus stratiformis trombus vrstvený
 • Encyklopedie

  toxaemia, toxinaemia,

  e, f. (ř. toxikon jed, ř. haima krev) toxémie, toxinémie, otrava krve, přítomnost toxinů v krvi
Celkem záznamů: 637Zdravě.cz na Facebooku