Výsledky hledání:

úraz

 • Encyklopedie

  Jiný tělesný úraz v osobní anamnéze

 • Encyklopedie

  antitraumaticus

  a, um (ř. anti proti, ř. trauma rána, úraz) antitraumatický, protiúrazový
 • Encyklopedie

  electrotrauma

  tis, n. ( elektro- související s elektrickým proudem, ř. trauma úraz) elektrotrauma, zranění vyvolané působením elektrického proudu
 • Encyklopedie

  neurosis

  is, f. (ř. neuron nerv) neuróza, psychická porucha bez prokazatelné chorobné změny nervstva, při které nedochází ke změnám, jež by se dotýkaly jádra osobnosti. Neurosis depressiva neuróza depresívní, neuróza s projevy skleslosti, sklíčenosti, osamocení. Neurosis exhaustiva neuróza exhaustivní, vyčerpávající, z duševního přepětí. Neurosis hysterica neuróza hysterická, charakterizovaná výraznou převahou pudových komponent psychiky nad komponentami rozumovými. Neurosis neurasthenica neuróza neurastenická, charakteristická pocitem slabosti, neschopností se soustředit. Neurosis obsedans neuróza obsedantní, nutkavá, charakteristická vtíravými myšlenkami. Neurosis phobica neuróza fobická, s převládajícím neodůvodněným strachem. Neurosis prostatae syndrom potíží při vleklém zánětu prostaty. Neurosis psychasthenica neuróza psychastenická, vyznačující se nadměrnou převahou racionální složky osobnosti nad složkou afektivní. Neurosis traumatica neuróza traumatická, projev reakce na nehodu, úraz
 • Encyklopedie

  trauma

  tis, n. (ř.) poranění, úraz. Trauma acusticum trauma sluchové, poškození sluchového ústrojí zvukem. Trauma psychicum trauma psychické, duševní otřes vedoucí k funkčním poruchám vyšší nervové činnosti
 • Encyklopedie

  traumaticus

  a, um (ř. trauma-traumatos úraz) traumatický, úrazový, úrazem vzniklý
 • Encyklopedie

  traumatismus

  i, m. (ř. trauma-traumatos úraz) úrazovost
 • Encyklopedie

  traumatogenes

  es (ř. trauma-traumatos úraz, ř. gennan tvořit) traumatogenní, vznikající úrazem
 • Encyklopedie

  traumatologia

  ae, f. (ř. trauma-traumatos úraz, ř. logos nauka) traumatologie, nauka o poraněních, úrazech, úrazové lékařství
 • Encyklopedie

  traumatophobia

  ae, f. (ř. trauma-traumatos úraz, ř. fobos strach) traumatofobie, chorobný strach před úrazem, poraněním
Celkem záznamů: 14
|< << 12 >|Zdravě.cz na Facebooku