Výsledky hledání:

žaludek

 • Encyklopedie

  gastromelus

  i, m. (ř. gaster žaludek, ř. melos úd) gastromelus, zrůdný jedinec se dvěma nebo více končetinami, zpravidla nedokonale vyvinutými vpředu na trupu
 • Encyklopedie

  gastromesocolicus

  a, um (ř. gaster žaludek, ř. mesokolon okruží tračníku) gastromezokolický, týkající se žaludku a okruží tračníku
 • Encyklopedie

  gastromyxorrhoea

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. myxa hlen, ř. rhoia tok, proud) gastromyxorea, zvýšené vylučování žaludečních šťáv s obsahem hlenu
 • Encyklopedie

  gastronephritis

  itidis, f. (ř. gaster žaludek, ř. nefros ledvina) gastronefritida, zánět žaludku a ledviny
 • Encyklopedie

  gastrooesophagealis

  e (ř. gaster žaludek, ř. oisofagos jícen) gastroezofageální, týkající se žaludku a jícnu
 • Encyklopedie

  gastroomentalis

  e (ř. gaster žaludek, l. omentum předstěra) gastroomentální, týkající se žaludku a předstěry
 • Encyklopedie

  gastropancreaticus

  a, um (ř. gaster žaludek, pancreas slinivka břišní) gastropankreatický, týkající se žaludku a slinivky břišní
 • Encyklopedie

  gastropancreatitis

  itidis, f. (ř. gaster žaludek, pancreas slinivka břišní) gastropankreatitida, zánět žaludku a slinivky břišní
 • Encyklopedie

  gastroparesis

  is, f. (ř. gaster žaludek, ř. paresis uvolnění) gastroparéza, svalové ochabnutí žaludku s prodlouženým vyprazdňováním jeho obsahu
 • Encyklopedie

  gastropathia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. pathos choroba) gastropatie, onemocnění žaludku blíže neurčené
Celkem záznamů: 270Zdravě.cz na Facebooku