Výsledky hledání:

žaludek

 • Encyklopedie

  gastrostomia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. stoma ústa, vyústění) gastrostomie, chirurgické vyústění žaludku navenek, zavedení žaludeční píštěle s vyústěním na kůži (k umělé výživě)
 • Encyklopedie

  gastrosuccorrhoea

  ae, f. (ř. gaster žaludek, l. succus šťáva, ř. rhoia tok, proud) gastrosukorea, trvalé nadměrné vylučování žaludeční šťávy
 • Encyklopedie

  gastrothoracopagus

  i, m. (ř. gaster žaludek, ř. thorax hrudník, ř. pegnynai spojovat) gastrotorakopag, podvojná zrůda spojená v krajině hrudní a břišní
 • Encyklopedie

  gastrotomia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. tome řez) gastrotomie, operační otevření žaludku
 • Encyklopedie

  gastrotonicus

  a, um (ř. gaster žaludek, ř. tonein napínat) gastrotonický, podporující vyměšování žaludečních šťáv; zvyšující žaludeční tonus
 • Encyklopedie

  gastrula

  ae, f. ( dem. od gaster žaludek, břicho) gastrula, vývojové stadium živočišného zárodku, tvořené dvěma zárodečnými listy
 • Encyklopedie

  hemigastrectomia

  ae, f. (ř. hemi- polovina, ř. gaster žaludek, ř. ektome vynětí) hemigastrektomie, operační vynětí poloviny žaludku
 • Encyklopedie

  hepaticogastroanastomosis

  is, hepaticogastrostomia, ae, f. ( ductus hepaticus vývod jaterní, ř. gaster žaludek, anastomosis spojení, ř. stoma ústa) hepatikogastroanastomóza, hepatikogastrostomie, umělé napojení ductus hepaticus do žaludku
 • Encyklopedie

  hepatogastricus

  a, um (ř. hepar-hepatos játra, ř. gaster žaludek) hepatogastrický, týkající se jater a žaludku
 • Encyklopedie

  hypogastricus

  a, um (ř. hypo pod, ř. gaster žaludek) hypogastrický, podbřiškový
Celkem záznamů: 273Zdravě.cz na Facebooku