Výsledky hledání:

žaludek

 • Encyklopedie

  gastroschisis

  is, f. (ř. gaster žaludek, ř. schizein štípat) gastroschiza, vrozený rozštěp přední žaludeční (břišní) stěny
 • Encyklopedie

  gastrospasmus

  i, m. (ř. gaster žaludek, ř. spasmos křeč) gastrospazmus, křečový stah žaludku nebo jeho části, stažení svaloviny žaludečních stěn
 • Encyklopedie

  gastrosplenicus

  a, um (ř. gaster žaludek, ř. splen slezina) gastrosplenický, týkající se žaludku a sleziny
 • Encyklopedie

  gastrostenosis

  is, f. (ř. gaster žaludek, ř. stenosis zúžení) gastrostenóza, zúžení dutiny žaludku (nejčastěji v oblasti žaludečního pyloru) omezující jeho průchodnost
 • Encyklopedie

  gastrostomia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. stoma ústa, vyústění) gastrostomie, chirurgické vyústění žaludku navenek, zavedení žaludeční píštěle s vyústěním na kůži (k umělé výživě)
 • Encyklopedie

  gastrosuccorrhoea

  ae, f. (ř. gaster žaludek, l. succus šťáva, ř. rhoia tok, proud) gastrosukorea, trvalé nadměrné vylučování žaludeční šťávy
 • Encyklopedie

  gastrothoracopagus

  i, m. (ř. gaster žaludek, ř. thorax hrudník, ř. pegnynai spojovat) gastrotorakopag, podvojná zrůda spojená v krajině hrudní a břišní
 • Encyklopedie

  gastrotomia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. tome řez) gastrotomie, operační otevření žaludku
 • Encyklopedie

  gastrotonicus

  a, um (ř. gaster žaludek, ř. tonein napínat) gastrotonický, podporující vyměšování žaludečních šťáv; zvyšující žaludeční tonus
 • Encyklopedie

  gastrula

  ae, f. ( dem. od gaster žaludek, břicho) gastrula, vývojové stadium živočišného zárodku, tvořené dvěma zárodečnými listy
Celkem záznamů: 277Zdravě.cz na Facebooku