Výsledky hledání:

žlučník

 • Encyklopedie

  cholecystocoloanastomosis

  is, f. (ř. cholekystis žlučník, ř. kolon tračník, anastomosis spojení) cholecystokoloanastomóza, chirurgické spojení žlučníku s tračníkem
 • Encyklopedie

  cholecystoduodenoanastomosis

  is, f. (ř. cholekystis žlučník, l. duodenum dvanáctník, anastomosis spojení) cholecystoduodenoanastomóza, chirurgické spojení žaludku s dvanáctníkem
 • Encyklopedie

  cholecystoenteroanastomosis

  is, f. (ř. cholekystis žlučník, ř. enteron střevo, anastomosis spojení) cholecystoenteroanastomóza, chirurgické spojení žlučníku s tenkým střevem
 • Encyklopedie

  cholecystogastroanastomosis

  is, f. (ř. cholekystis žlučník, ř. gaster žaludek, anastomosis spojení) cholecystogastroanastomóza, chirurgické spojení žlučníku se žaludkem
 • Encyklopedie

  cholecystographia

  ae, f. (ř. cholekystis žlučník, ř. grafein psát) cholecystografie, znázornění žlučníku rentgenem pomocí kontrastní látky, podané do trávicího ústrojí
 • Encyklopedie

  cholecystocholangiographia,

  e, f. (ř. cholekystis žlučník, ř. angeion céva, ř. grafein psát) cholecystocholangiografie, rentgenové znázornění žlučníku a žlučových cest pomocí kontrastní látky
 • Encyklopedie

  cholecystoileoanastomosis

  is, f. (ř. cholekystis žlučník, anastomosis spojení, l. ileum kyčelník) cholecystoileoanastomóza, chirurgické spojení žlučníku s kyčelníkem
 • Encyklopedie

  cholecystojejunoanastomosis

  is, f. (ř. cholekystis žlučník, l. jejunum lačník) cholecystojejunoanastomóza, chirurgické spojení žlučníku s lačníkem
 • Encyklopedie

  cholecystokinesis

  is, f. (ř. cholekystis žlučník, ř. kinesis pohyb) cholecystokineze, stah žlučníku
 • Encyklopedie

  cholecystokininum

  i, n. (ř. cholekystis žlučník, ř. kinein pohybovat) cholecystokinin, látka tvořená sliznicí dvanáctníku, vyvolávající kontrakci a vyprázdnění žlučníku
Celkem záznamů: 48Zdravě.cz na Facebooku