Výsledky hledání:

6 nemoc

 • Encyklopedie

  nosomania

  ae, f. (ř. nosos nemoc, ř. mania vášeň) nozománie, chorobné přesvědčení o postižení nějakou nemocí
 • Encyklopedie

  nosophilia

  ae, f. (ř. nosos nemoc, ř. filos milý, ř. filein milovat) nozofilie, chorobná touha po onemocnění, záliba v onemocnění
 • Encyklopedie

  nosophobia

  ae, f. (ř. nosos nemoc, ř. fobos strach) nozofobie, chorobný strach před nemocí
 • Encyklopedie

  odontopathia

  ae, f. (ř. odus-odontos zub, ř. pathos choroba) odontopatie, nemoc, bolest zubního původu
 • Encyklopedie

  ochronosis

  is, f. (ř. ochros žlutý, hnědý, ř. nosos nemoc) ochronóza, dědičné onemocnění, kdy při enzymovém defektu se hromadí v pojivových tkáních kyselina homogentisová a dodává jim okrové zbarvení
 • Encyklopedie

  oligosymptomaticus

  a, um (ř. oligos málokterý, ř. symptoma příznak) oligosymptomatický, (nemoc) probíhající s nečetnými charakteristickými příznaky
 • Encyklopedie

  onychonosos

  i, m. (ř. onyx-onychos nehet, ř. nosos nemoc) onychonozos, choroba nehtů
 • Encyklopedie

  orchiopathia

  orchidopathia, ae, f. (ř. orchis, orchidion varle, ř. pathos nemoc, bolest) orchiopatie, orchidopatie, blíže nespecifikované onemocnění varlete
 • Encyklopedie

  osteochondritis

  itidis, f. (ř. osteon kost, ř. chondros chrupavka) osteochondritida, současný zánět kosti a chrupavky. Osteochondritis dissecans osteochondritida disekující, onemocnění ústící v nekrózu, nejčastěji mediálního kondylu stehenní kosti; nekrotické části se mohou objevit jako volná tělesa (myšky) v kloubním prostoru. Osteochondritis syphilitica (morbus Wegneri) osteochondritida syfilitická (Wegnerova nemoc), zánět kosti a chrupavek při vrozené příjici
 • Encyklopedie

  osteopathia

  ae, f. (ř. osteon kost, ř. pathos nemoc, bolest) osteopatie, nespecifikované onemocnění kosti. Osteopathia hypertrophicans toxica symetrické ztluštění dlouhých kostí vyvolané toxickými produkty. Osteopathia myelogenes primární onemocnění kostní dřeně se sekundárními změnami kostní tkáně
Celkem záznamů: 605Zdravě.cz na Facebooku