Výsledky hledání:

6 nemoc

 • Encyklopedie

  morbositas

  atis, f. (l. morbus nemoc) morbozita, nemocnost
 • Encyklopedie

  morbosus

  a, um (l. morbus nemoc) chorobný, churavý
 • Encyklopedie

  morbus

  i, m. nemoc, choroba, onemocnění, často spojováno a označováno jménem objevitele (obvykle v genitivu).
 • Encyklopedie

  multimorbiditas

  atis, f. (l. multus mnohý, l. morbus nemoc) multimorbidita, současný výskyt více onemocnění u jednoho jedince
 • Encyklopedie

  myeloma

  tis, n. (ř. myelos mícha, dřeň) myelom, kostní nádor s převahou plazmatických buněk produkujících imunoglobuliny. Myeloma plasmocelulare myelom plazmocelulární, zhoubný nádor, bujení plazmatických buněk kostní dřeně (Kahlerova nemoc)
 • Encyklopedie

  myelopathia

  ae, f. (ř. myelos mícha, dřeň, ř. pathos nemoc) myelopatie, obecné označení pro onemocnění míchy nebo kostní dřeně. Myelopathia angiosclerotica myelopatie angiosklerotická, míšní změny při kornatění tepen. Myelopathia cervicalis myelopatie v oblasti krční. Myelopathia funicularis myelopatie funikulární, onemocnění míchy s maximálním postižením dlouhých míšních provazců
 • Encyklopedie

  myiasis

  is, f. (ř. myia moucha) myióza, larvová nemoc, choroba vyvolaná larvami některých much
 • Encyklopedie

  myopathia

  ae, f. (ř. mys-myos sval, ř. pathos nemoc) myopatie, obecný název pro onemocnění svalstva
 • Encyklopedie

  nausea

  ae, f. (ř. nausia) mořská nemoc, nevolnost, nucení ke zvracení. Nausea gravidarum nauzea těhotných, (ranní) nevolnost těhotných
 • Encyklopedie

  nauseosum

  i, n. (ř. nausia mořská nemoc) prostředek vyvolávající ošklivost, nucení ke zvracení
Celkem záznamů: 624Zdravě.cz na Facebooku