Výsledky hledání:

Nadýmání

 • Encyklopedie

  hypersteatosis

  is, f. (ř. hyper nad, ř. stear-steatos tuk) hypersteatóza, nadměrná funkce mazových žláz; chorobné ztučnění, zbytnění
 • Encyklopedie

  hypersthenia

  ae, f. (ř. hyper nad, ř. sthenos síla) hyperstenie, nadměrná síla
 • Encyklopedie

  hypersthenuria

  ae, f. (ř. hyper nad, ř. sthenos síla, ř. uron moč) hyperstenurie, vylučování koncentrované moči
 • Encyklopedie

  hypersuprarenalismus

  i, m. (ř. hyper nad, glandula suprarenalis nadledvina) hypersuprarenalismus, projevy ze zvýšené hormonální činnosti nadledvin
 • Encyklopedie

  hypertelorismus

  i, m. (ř. hyper nad, ř. teluros vzdálený) hypertelorismus, vývojová vada lebky charakterizovaná zploštělým čelem, vysokým temenem, zvětšenou vzdáleností mezi očnicemi a posunem očí do stran
 • Encyklopedie

  hypertensinum

  i, n. (ř. hyper nad, l. tendere napínat) hypertenzin, angiotenzin, látka zvyšující krevní tlak
 • Encyklopedie

  hypertensio

  onis, hypertonia, ae, f. (ř. hyper nad, l. tendere, ř. teinein napínat) hypertenze, hypertonie, vysoký tlak. Hypertensio arterialis hypertenze arteriální, vysoký tlak tepenný. Hypertensio essentialis hypertenze esenciální, hypertenze, u níž není známa příčina. Hypertensio hyperkinetica hypertenze hyperkinetická, arteriální, způsobená zvýšením minutového srdečního výdeje při normální periferní cévní rezistenci. Hypertensio maligna hypertenze maligní, zhoubná, vedoucí k poruše funkce řady orgánů. Hypertensio nephrogenes hypertenze nefrogenní, ledvinového původu. Hypertensio pneumopathica hypertenze pneumopatická, vyvolaná patologickými procesy v plicní tkáni. Hypertensio portalis hypertenze portální, zvýšení žilního tlaku v oblasti portální žíly. Hypertensio pulmonalis hypertenze plicní, zvýšení tlaku v plicních žilách. Hypertensio secundaria, symptomatica hypertenze druhotná, symptomatická, průvodní znak poruch jiných orgánů (ledvin, nadledvin apod.). Hypertensio vasorenalis (renovascularis) hypertenze vazorenální (renovaskulární), hypertenze, která je v příčinné souvislosti s anomáliemi ledvinné tepny
 • Encyklopedie

  hypertensivus

  a, um (ř. hyper nad, l. tendere napínat) hypertenzní (choroba)
 • Encyklopedie

  hyperthecosis

  is, f. (ř. hyper nad, ř. theke schránka) hypertekóza, zvětšení tekální vrstvy vaječníku s postupným zánikem folikulární složky (např. u Steinova-Leventhalova syndromu)
 • Encyklopedie

  hyperthelia

  ae, f. (ř. hyper nad, ř. thelys velmi jemný) hypertelie, vývoj nadpočetných bradavek
Celkem záznamů: 609Zdravě.cz na Facebooku