Výsledky hledání:

Poruchy řeči

 • Téma

  Poruchy řeči

  Pokud dítě okolo druhého roku nemá dostatečnou slovní zásobu, jeho řeč je špatně srozumitelná, hovoříme o opožděném vývoji řeči. Může se jednat o některou z následujících diagnóz: dyslalie (patlavost) – porucha výslovnosti hlásek vývojová dysfázi… Zobrazit téma
 • Článek

  Vývoj dětské řeči

  Když se dítě narodí, tak křičí – není to proto, že by bylo nespokojené nebo stresované, je to pouhý reflex. Brzy (již zhruba po šestinedělí) je dětský křik citově zabarven, to znamená, že už si dítě dokáže po svém říci, když se mu něco nelíbí nebo… Celý článek
 • Článek

  Breptavost a palatolalie

  Breptavost, na rozdíl od koktavosti, nepůsobí dítěti psychické ani komunikační potíže, přestože některé projevy breptavosti jsou koktavosti podobné. Celý článek
 • Článek

  Vady řeči - dysartrie

  V dalším z řady článků o vadách řeči se zaměříme na dysartrii. Dysartrie je porucha řeči, charakterizovaná špatnou artikulací. Dysartrická řeč vzniká v důsledku onemocnění nervové soustavy, které brání kontrole nad jazykem, hrdlem, rty či plícemi.… Celý článek
 • Článek

  Logopedie

  Logopedie se zabývá léčbou a studiem vad řeči a výslovnosti. Toto slovo vzniklo spojením dvou řeckých pojmů, logos znamená řeč, paidea označuje výchovu. Jako vědní obor se začala formovat v druhé polovině 20. století. Nezaměřuje se pouze na děti,… Celý článek
 • Článek

  Porucha řeči - dyslalie

  Dyslalie, neboli patlavost je nejrozšířenější poruchou řeči nejen u dětí, ale také u dospělých. Jedná se o vadné tvoření hlásek. Celý článek
 • Článek

  Poruchy učení - rizikové faktory a účinná prevence

  Rozeznáváme několik specifických poruch učení, které způsobují problémy se zapojením se do vzdělávacího procesu. Lidé s některou z těchto poruch projevují nedostatečně vyvinuté schopnosti nutné k pochopení výuky. Celý článek
 • Téma

  Lehká mozková dysfunkce

  Rizikových faktorů vzniku LMD je mnoho, patří k nim genetické predispozice, prenatální a časné poporodní faktory, jako je kouření, konzumace alkoholu, virové infekce, úrazy, psychický stres a šok, novorozenecká žloutenka, porod kleštěmi,… LMD se pro… Zobrazit téma
 • Článek

  Vývojová dysfázie

  Vývojová dysfázie je porucha postihující vývoj řeči, toto postižení řečových center v mozku má velmi různorodý charakter a často ho nelze přesně lokalizovat. Celý článek
 • Článek

  Mutismus - oněmění

  V dalším článku ze série textů o poruchách řeči si popíšeme neurotickou a psychotickou poruchu řeči - mutismus. Mutismus (oněmění) je narušení komunikační schopnosti, při kterém dochází ke ztrátě artikulované řeči. Celý článek
Celkem záznamů: 30
|< << 123 >|Zdravě.cz na Facebooku