Výsledky hledání:

Slezina

 • Encyklopedie

  lienitis

  itidis, f. (l. lien slezina) lienitida, zánět sleziny
 • Encyklopedie

  lienogramma

  tis, n. (l. lien slezina, ř. gramma písmo) lienogram, scintigram sleziny
 • Encyklopedie

  lienographia

  ae, f. (l. lien slezina, ř. grafein psát) lienografie, scintigrafické vyšetření sleziny
 • Encyklopedie

  lienomalacia

  ae, f. (l. lien slezina, ř. malakia změkčení) lienomalacie, změknutí sleziny
 • Encyklopedie

  lienopathia

  ae, f. (l. lien slezina, ř. pathos nemoc) lienopatie, blíže nespecifikované onemocnění sleziny
 • Encyklopedie

  lienorenalis

  e (l. lien slezina, l. ren ledvina) lienorenální, týkající se sleziny a ledviny
 • Encyklopedie

  nephrosplenopexis

  is, f. (ř. nefros ledvina, ř. splen slezina, ř. pexis upevnění) nefrosplenopexe, chirurgické upevnění ledviny a sleziny
 • Encyklopedie

  pancreat(ic)olienalis

  e ( pancreas slinivka břišní, l. lien slezina) pankreat(ik)olienální, týkající se slinivky břišní a sleziny
 • Encyklopedie

  perisplenicus

  a, um (ř. peri kolem, ř. splen slezina) perisplenický, situovaný v okolí sleziny
 • Encyklopedie

  perisplenitis

  itidis, f. (ř. peri kolem, ř. splen slezina) perisplenitida, zánět pouzdra sleziny
Celkem záznamů: 93Zdravě.cz na Facebooku