Výsledky hledání:

bakterie

 • Encyklopedie

  azo(to)bacterium

  i, n. (fr. azote dusík - z ř. alfa priv., ř. zotikos k životu patřící, ř. bakterion tyčka) azo(to)baktérie, mikroby, které vážou vzdušný dusík a mění ho v organické sloučeniny
 • Encyklopedie

  bacteri(o)cidus

  a, um (ř. bakterion tyčinka, l. caedere zabíjet) baktericidní, ničící, hubící baktérie
 • Encyklopedie

  bacteriolysinum

  i, n. (ř. bakterion tyčinka, ř. lyein uvolňovat) bakteriolyzin, substance schopná ničit baktérie
 • Encyklopedie

  bacteriolyticus

  a, um (ř. bakterion tyčinka, ř. lysis uvolnění) bakteriolytický, rozpouštějící baktérie
 • Encyklopedie

  bacteriophagus

  i, m. (ř. bakterion tyčinka, ř. fagein sníst) bakteriofág, požírač baktérií, označení pro mikroorganismy podobné virům, schopné svými enzymy napadat a ničit baktérie
 • Encyklopedie

  bacterium

  i, n. (ř. bakterion tyčinka) baktérie, kmen nejjednodušších jednobuněčných mikroorganismů, u nichž je jaderná hmota rozptýlena po celé buňce
 • Encyklopedie

  Clostridium

  i, n. (ř. kloster vřeteno) klostridium, grampozitivní anaerobní baktérie. Clostridium botulinum mikrob vyvolávající botulismus. Clostridium fallax původce myonekrózy. Clostridium histiolyticum anaerobní mikrob způsobující těžké infekce ran. Clostridium septicum původce plynaté sněti. Clostridium tetani mikrob vyvolávající tetanus. Clostridium welchii (perfringens) mikrob vyvolávající plynatou sněť
 • Encyklopedie

  coccus

  i, m. (ř. kokkos jádro) kok(us), baktérie kulovitého tvaru
 • Encyklopedie

  dysbacteria

  ae, f. (ř. dys- porucha, ř. bakterion baktérie) dysbaktérie, porucha složení bakteriální flóry ve střevě
 • Encyklopedie

  endocarditis

  itidis, f. (ř. endon v, uvnitř, ř. kardia srdce) endokarditida, zánět srdeční nitroblány. Endocarditis bacterialis acuta akutní bakteriální endokarditida, infekční onemocnění srdeční nitroblány. Endocarditis fibroatheromatosa endokarditida fibroateromatózní, ukládání vápenných solí do ložisek fibrózně změněné tkáně chlopní. Endocarditis fibrosa endokarditida fibrózní, vedoucí k pozánětlivému ztluštění chlopní. Endocarditis lenta (subacuta) endokarditida loudavá, s plíživým začátkem a vleklým průběhem. Endocarditis polyposa endokarditida polypózní charakterizovaná tvorbou polypózních útvarů. Endocarditis recrudescens nově vzplanuvší zánět srdeční nitroblány. Endocarditis rheumatica endokarditida revmatická způsobující chlopňové vady a vytvářející terén, na kterém se zachycují baktérie. Endocarditis syphilitica syfilitický zánět srdeční nitroblány. Endocarditis terminalis (marantica) endokarditida terminální (marantická) vyskytující se v poslední fázi u sešlých osob. Endocarditis verrucosa endokarditida verukózní charakterizovaná šedorůžovými, tuhými, bradavčitými výrůstky na srdeční nitrobláně a na chlopních
Celkem záznamů: 42Zdravě.cz na Facebooku