Výsledky hledání:

bolest

 • Encyklopedie

  nephralgia

  ae, f. (ř. nefros ledvina, ř. algos bolest) nefralgie, bolest ledvin
 • Encyklopedie

  nephrodynia

  ae, f. (ř. nefros ledvina, ř. odyne bolest) nefrodynie, bolest v ledvinách
 • Encyklopedie

  neurodynia

  ae, f. (ř. neuron nerv, ř. odyne bolest) neurodynie, nervová bolest, neuralgie
 • Encyklopedie

  notalgia

  ae, f. (ř. notos záda, ř. algos bolest) notalgie, bolest v zádech
 • Encyklopedie

  odontalgia

  ae, f. (ř. odus-odontos zub, ř. algos bolest) bolest zubů
 • Encyklopedie

  odontodynia

  ae, f. (ř. odus-odontos zub, ř. odyne bolest) odontodynie, bolest zubů
 • Encyklopedie

  odynophagia

  ae, f. (ř. odyne bolest, ř. fagein jíst) odynofagie, bolestivé polykání, bolest při polykání
 • Encyklopedie

  odynouria

  ae, f. (ř. odyne bolest, ř. uron moč) odynourie, bolest při močení
 • Encyklopedie

  oesophagalgia

  ae, f. (ř. oisofagos jícen, ř. algos bolest), ezofagalgie, bolest jícnu
 • Encyklopedie

  oesophagodynia

  ae, f. (ř. oisofagos jícen, ř. odyne bolest) ezofagodynie, bolest jícnu
Celkem záznamů: 955Zdravě.cz na Facebooku