Výsledky hledání:

cévy

 • Encyklopedie

  angiorrhaphia

  ae, f. (ř. angeion céva, ř. rhafé šev) angiorafie, cévní šev, chirurgické sešití cévy
 • Encyklopedie

  angiorrhexis

  is, f. (ř. angeion céva, ř. rhexis roztržení) angiorexe, roztržení, natržení cévy
 • Encyklopedie

  angiostomia

  ae, f. (ř. angeion céva, ř. stoma ústa) angiostomie, operační otevření cévy
 • Encyklopedie

  angiotelectasis

  is, f. (ř. angeion céva, ř. telos konec, ř. ekteinein rozšiřovat, ř. ektasis rozšíření) angiotelektázie, rozšíření konečné části cévy
 • Encyklopedie

  angiothripsis, angiothrypsis

  is, f. (ř. angeion céva, ř. thryptein mačkat) angiotripse, rozdrcení, rozmačkání cévy
 • Encyklopedie

  angiotomia

  ae, f. (ř. angeion céva, ř. tomé řez) angiotomie, protětí cévy; anatomie cévního systému
 • Encyklopedie

  arrosio

  onis, f. (l. arrodere nahlodat) aroze, poškození, nahlodání, např. aroze plicní cévy při plicní tuberkulóze, vedoucí k chrlení krve
 • Encyklopedie

  autoplastica

  ae, f. (ř. autos sám, ř. plastike (techne) umění tvárné) autoplastika, přenášení tkáně z vlastního těla na jiné poškozené místo (kůže, šlachy, cévy apod.)
 • Encyklopedie

  canaliculus

  i, m. kanálek. Canaliculus carotitympanicus drobný kanálek (kanálky) pro cévy a nervy jdoucí do středního ucha. Canaliculus dentinalis (dentalis) mikroskopický kanálek (kanálky) dentinu. Canaliculus innominatus kanálek bezejmenný, nekonstantně se vyskytující droboučký kanálek ve velkých křídlech kosti klínové pro nervus petrosus major. Canaliculus lacrimalis kanálek slzní. Canaliculus ossium kanálek v základní kostní hmotě, kde jsou uloženy výběžky osteocytů. Canaliculus tympanicus kanálek bubínkový, kanálek pro nervus tympanicus
 • Encyklopedie

  circumvascularis

  e (l. circum kolem, l. vas céva) cirkumvaskulární, ležící kolem cévy
Celkem záznamů: 149Zdravě.cz na Facebooku