Výsledky hledání:

cévy

 • Encyklopedie

  mesenchyma

  tis, n. (ř. mesos střední, ř. enchyma nálev) mezenchym, embryonální tkáň vzniklá z mezodermu, z které se v organismu vytváří pojivo, svalstvo a cévy
 • Encyklopedie

  myovascularis

  e (ř. mys-myos sval, l. vas céva) myovaskulární, týkající se svalu a cévy
 • Encyklopedie

  nodulus

  i, m. (l. nodus uzel) uzlík, jádro, hrbolek. Nodulus lymphaticus uzlík lymfatický, lymfatická uzlina, opouzdřené nakupení lymfatické tkáně, která je v průběhu lymfatické cévy. Nodulus miliaris tuberculosus uzlík miliární turberkulózní, veliký asi jako jáhla (milium). Nodulus vitalis "uzlík života", označení pro dýchací centrum. Nodulus vocalis cantatorum uzlík zpěvácký, uzlovité zduření hlasového vazu při přílišném a častém hlasovém vypětí. Noduli cutanei uzlíky kožní, méně zvyklý název pro histiocytom. Noduli lymphatici lienales lymfatické uzlíky ve slezině. Noduli mulgentium hrboly dojičů vyvolané virem kravských neštovic. Noduli rheumatici uzlíky revmatické, tuhé, nebolestivé hrboly pod kůží při revmatické horečce nebo progresívní polyartritidě. Noduli thymici accessorii roztroušené ostrůvky tkáně brzlíku. Noduli valvularum semilunarium malé uzlíčky uprostřed volného okraje každé ze tří poloměsíčitých chlopní aorty
 • Encyklopedie

  paravasalis

  paravascularis, e (ř. para u, při, vedle, l. vasa cévy) paravazální, paravaskulární, ležící vedle cév
 • Encyklopedie

  periangiitis

  itidis, f. (ř. peri kolem, ř. angeion céva) periangiitida, zánět tkáně kolem cévy
 • Encyklopedie

  perivascularis

  e (ř. peri kolem, l. vas céva) perivaskulární, ležící kolem cévy
 • Encyklopedie

  pius

  a, um ( nesprávný překlad ř. leptos, l. tenuis jemný) zbožný. Pia mater měkká plena, cévnatka, plena cévnatá. Pia mater encephali měkká plena mozku bohatá na cévy, omozečnice. Pia mater spinalis měkká plena míchy
 • Encyklopedie

  polyarteriitis

  itidis, f. (ř. polys mnohý, arteria tepna) polyarteriitida, zánět četných tepen. Polyarteriitis nodosa polyarteriitida nodózní, kolagenní choroba charakterizovaná fibrinoidně nekrotickým postižením stěny cévy; vlivem tepenného tlaku se stěna tepny vydouvá a vznikají mnohočetné drobné výdutě v podobě uzlů (periarteriitis nodosa)
 • Encyklopedie

  rubeosis

  is, f. (l. ruber červený) rubeóza, nápadně růžově červené zbarvení kůže obličeje mladých osob nemocných cukrovkou (rubeosis diabetica). Rubeosis iridis rubeóza duhovky, patologické zčervenání duhovky pro mnohé nově utvořené a rozšířené cévy
 • Encyklopedie

  spatium

  i, n. prostor, místo, vzdálenost. Spatium episclerale (intervaginale) prostor na povrchu bělimy vyplněný řídkým vazivem, prostoupený množstvím štěrbin. Spatium intercostale mezižebří. Spatium interglobulare nezvápenatělý okrsek dentinu, blízko korunky zubu. Spatium intervillosum prostor mezi choriovými klky placenty. Spatium perilymphaticum prostor vyplněný perilymfou. Spatium retroperitonaeale vazivem vyplněný prostor obsahující některé orgány, cévy a nervy za nástěnným peritoneem. Spatium retropubicum (praevesicale) prostor vyplněný řídkým vazivem mezi močovým měchýřem a kostí stydkou. Spatium semilunare poloměsíčité políčko na stěně žaludku, kde se opírá o bránici (Traubeův prostor). Spatium (spatia) zonulare štěrbinovitý prostůrek (prostůrky) mezi vlákny závěsného aparátu čočky
Celkem záznamů: 151Zdravě.cz na Facebooku