Výsledky hledání:

cévy

 • Encyklopedie

  mediocalcinosis

  is, f. (l. media střední vrstva cévy, l. calcium vápník) mediokalcinóza, rozsáhlé zvápenatění střední vrstvy tepen svalového typu
 • Encyklopedie

  medionecrosis

  is, f. (l. media střední vrstva cévy, ř. nekros mrtvý) medionekróza, ložiskové poškození a zánik buněk ve střední vrstvě tepny. Medionecrosis cystica Erdheimi onemocnění střední vrstvy artérií elastického typu se zánikem svaloviny a vznikem drobných dutinek, které jsou vyplněny mukoidní hmotou. Medionecrosis idiopathica cystica medionekróza idiopatická cystická, ložiskovité poškození a zánik svalových buněk a elastické hmoty s tvorbou cyst v střední vrstvě srdečnice
 • Encyklopedie

  mesenchyma

  tis, n. (ř. mesos střední, ř. enchyma nálev) mezenchym, embryonální tkáň vzniklá z mezodermu, z které se v organismu vytváří pojivo, svalstvo a cévy
 • Encyklopedie

  myovascularis

  e (ř. mys-myos sval, l. vas céva) myovaskulární, týkající se svalu a cévy
 • Encyklopedie

  nodulus

  i, m. (l. nodus uzel) uzlík, jádro, hrbolek. Nodulus lymphaticus uzlík lymfatický, lymfatická uzlina, opouzdřené nakupení lymfatické tkáně, která je v průběhu lymfatické cévy. Nodulus miliaris tuberculosus uzlík miliární turberkulózní, veliký asi jako jáhla (milium). Nodulus vitalis "uzlík života", označení pro dýchací centrum. Nodulus vocalis cantatorum uzlík zpěvácký, uzlovité zduření hlasového vazu při přílišném a častém hlasovém vypětí. Noduli cutanei uzlíky kožní, méně zvyklý název pro histiocytom. Noduli lymphatici lienales lymfatické uzlíky ve slezině. Noduli mulgentium hrboly dojičů vyvolané virem kravských neštovic. Noduli rheumatici uzlíky revmatické, tuhé, nebolestivé hrboly pod kůží při revmatické horečce nebo progresívní polyartritidě. Noduli thymici accessorii roztroušené ostrůvky tkáně brzlíku. Noduli valvularum semilunarium malé uzlíčky uprostřed volného okraje každé ze tří poloměsíčitých chlopní aorty
 • Encyklopedie

  paravasalis

  paravascularis, e (ř. para u, při, vedle, l. vasa cévy) paravazální, paravaskulární, ležící vedle cév
 • Encyklopedie

  periangiitis

  itidis, f. (ř. peri kolem, ř. angeion céva) periangiitida, zánět tkáně kolem cévy
 • Encyklopedie

  perivascularis

  e (ř. peri kolem, l. vas céva) perivaskulární, ležící kolem cévy
 • Encyklopedie

  pius

  a, um ( nesprávný překlad ř. leptos, l. tenuis jemný) zbožný. Pia mater měkká plena, cévnatka, plena cévnatá. Pia mater encephali měkká plena mozku bohatá na cévy, omozečnice. Pia mater spinalis měkká plena míchy
 • Encyklopedie

  polyarteriitis

  itidis, f. (ř. polys mnohý, arteria tepna) polyarteriitida, zánět četných tepen. Polyarteriitis nodosa polyarteriitida nodózní, kolagenní choroba charakterizovaná fibrinoidně nekrotickým postižením stěny cévy; vlivem tepenného tlaku se stěna tepny vydouvá a vznikají mnohočetné drobné výdutě v podobě uzlů (periarteriitis nodosa)
Celkem záznamů: 153Zdravě.cz na Facebooku