Výsledky hledání:

chůze

 • Encyklopedie

  abasia

  ae, f. (ř. basis krok) abázie, neschopnost chůze
 • Encyklopedie

  festinatio

  onis, f. neovladatelné zrychlení kroků, chůze (např. u Parkinsonovy choroby)
 • Encyklopedie

  helicopodia

  ae, f. (ř. helix hlemýžď, ř. pus-podos noha) helikopodie, kruhovitý pohyb v kloubech, obloukovitá chůze, kladení špiček nohou do vnitřního oblouku (při obrnách)
 • Encyklopedie

  immobilisatio

  onis, f. (l. im (in) ne, l. movere hýbat) imobilizace, znehybnění, uvedení do stavu nepohyblivosti (např. kloub); zakázání pohybu, chůze
 • Encyklopedie

  locomotoricus

  a, um (l. locus místo, l. movere hýbat) lokomotorický, týkající se pohybu, chůze
 • Encyklopedie

  stasiphobia

  ae, f. (ř. stasis stání, ř. fobos strach) stazifobie, klamná představa o neschopnosti stát nebo chodit, chorobná bázeň ze stání nebo chůze
 • Encyklopedie

  stasobasiphobia

  ae, f. (ř. stasis stání, ř. basis chod, ř. fobos strach) stazobazifobie, úzkostlivý pocit či strach ze stání a chůze
 • Encyklopedie

  temulentia

  ae, f. opilost, zpitost; vrávorající chůze pod vlivem alkoholu
Celkem záznamů: 78
|< 45678 >> >|Zdravě.cz na Facebooku