Výsledky hledání:

choroba

 • Encyklopedie

  erythropathia

  ae, f. (ř. erythros červený, ř. pathos choroba) erytropatie, souborné označení pro choroby krevního ústrojí charakterizované poškozením červených krvinek
 • Encyklopedie

  esophagopathia

  ae, f. (ř. oisofagos jícen, ř. pathos choroba) ezofagopatie, blíže neurčené onemocnění jícnu
 • Encyklopedie

  essentialis

  e (l. essentia podstata) esenciální, samotný, podstatný, životně důležitý; nevzniklý jako následná choroba, nesouvisející se základním onemocněním
 • Encyklopedie

  exacerbans

  antis (l. exacerbare ztrpčit) exacerbující, zhoršující se, znovu se objevující, vzplanuvší (choroba)
 • Encyklopedie

  fetopathia

  ae, f. (l. fetus plod, ř. pathos choroba) fetopatie, porucha postihující plod, prenatální onemocnění s následnými poruchami vývoje plodu
 • Encyklopedie

  fibroplasia

  ae, f. (retrolentalis) (l. fibra vlákno, ř. plassein tvořit) fibroplazie retrolentární, choroba u nedonošených dětí v inkubátoru, charakterizovaná bujením cév sítnice směrem dopředu k zadní ploše čočky, s případným následným odchlípením sítnice a oslepnutím
 • Encyklopedie

  gammapathia

  ae, f. (ř. gamma řecké písmeno, ř. pathos choroba) gamapatie, onemocnění zahrnující abnormality tvorby imunoglobulinů s přítomností paraproteinu
 • Encyklopedie

  gargoylismus

  i, m. (z fr. gargouille chrlič) vrozená choroba charakterizovaná střádáním mukopolysacharidů v organismu s obličejovou dysmorfií a dalšími poruchami růstu a orgánových funkcí (dysostosis multiplex)
 • Encyklopedie

  gastroenteropathia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, ř. pathos choroba) gastroenteropatie, blíže nespecifikované onemocnění žaludku a střev
 • Encyklopedie

  gastrohelcosis

  is, f. (ř. gaster žaludek, ř. helkos vřed) gastrohelkóza, vředová choroba žaludku
Celkem záznamů: 349Zdravě.cz na Facebooku