Výsledky hledání:

choroby

 • Encyklopedie

  polysomia

  ae, f. (ř. polys mnohý, ř. soma tělo) polysomie, organismus s větším počtem homologních chromosomů v buňce než dva (např. trisomie u Downovy choroby)
 • Encyklopedie

  porogenes

  es (ř. poros otvor, ř. gignesthai vznikat) porogenní, vzniklý cestou dutých orgánů (např. rozšíření choroby)
 • Encyklopedie

  postaggressivus

  a, um (l. post po, l. aggredi útočit) postagresívní, po akutní fázi, relapsu (choroby)
 • Encyklopedie

  praeeruptivus

  a, um (l. prae před, l. erumpere vypuknout) preeruptivní, stav před vypuknutím choroby
 • Encyklopedie

  prognosis

  is, f. (ř. prognosis předpověď) prognóza, předpověď průběhu choroby a konečného výsledku léčení. Prognosis anceps, dubia, incerta prognóza nejistá. Prognosis infausta prognóza nepříznivá. Prognosis letalis předpověď letální, smrtelná. Prognosis quoad functionem předpověď, pokud jde o činnost. Prognosis quoad restitutionem předpověď, pokud jde o úpravu, obnovu. Prognosis quoad sanationem předpověď, pokud jde o uzdravení, zhojení. Prognosis quoad tempus předpověď, pokud jde o trvání nemoci. Prognosis quoad valetudinem předpověď, pokud jde o uzdravení. Prognosis quoad vitam prognóza týkající se dalšího života
 • Encyklopedie

  prophylaxis

  is, f. (ř. profylassein střežit se před něčím) profylaxe, soubor opatření a metod systematické zdravotní péče k zabránění vzniku choroby, zejména infekční
 • Encyklopedie

  psychopathisatio

  onis, f. (ř. psyche duše, ř. pathos choroba) psychopatizace, povahová anomálie až asociálnost, vyléčitelná po odstranění somatické choroby
 • Encyklopedie

  radiotherapia

  ae, f. (l. radius paprsek, ř. therapeia léčení) radioterapie, léčení choroby ozařováním
 • Encyklopedie

  reactivatio

  onis, f. (l. re- opět, znovu, l. activitas činnost) reaktivace, schopnost odpovídat na podněty, obnovení činnosti, znovuoživení, nové vzplanutí choroby
 • Encyklopedie

  recidivatio

  onis, f. (l. recidere opět se vracet) recidivace, recidiva, opakování, návrat choroby
Celkem záznamů: 263Zdravě.cz na Facebooku