Výsledky hledání:

choroby

 • Encyklopedie

  pathomimesis

  is, f. (ř. pathos choroba, ř. mimesis napodobování) patomiméza, patomimie, chorobná snaha napodobovat příznaky určité choroby
 • Encyklopedie

  pathonomia

  ae, f. (ř. pathos choroba, ř. nomos zákon) patonomie, nauka o zákonitostech určité choroby
 • Encyklopedie

  pathopo(i)esis

  is, f. (ř. pathos choroba, ř. poiesis tvoření) patopoéza, vznik určité choroby
 • Encyklopedie

  phacomatosis

  is, f. (ř. fakos čočka) fakomatóza, souborné označení pro různé vrozené choroby s poruchou vývoje (hamartomy) různých orgánů
 • Encyklopedie

  polysomia

  ae, f. (ř. polys mnohý, ř. soma tělo) polysomie, organismus s větším počtem homologních chromosomů v buňce než dva (např. trisomie u Downovy choroby)
 • Encyklopedie

  porogenes

  es (ř. poros otvor, ř. gignesthai vznikat) porogenní, vzniklý cestou dutých orgánů (např. rozšíření choroby)
 • Encyklopedie

  postaggressivus

  a, um (l. post po, l. aggredi útočit) postagresívní, po akutní fázi, relapsu (choroby)
 • Encyklopedie

  praeeruptivus

  a, um (l. prae před, l. erumpere vypuknout) preeruptivní, stav před vypuknutím choroby
 • Encyklopedie

  prognosis

  is, f. (ř. prognosis předpověď) prognóza, předpověď průběhu choroby a konečného výsledku léčení. Prognosis anceps, dubia, incerta prognóza nejistá. Prognosis infausta prognóza nepříznivá. Prognosis letalis předpověď letální, smrtelná. Prognosis quoad functionem předpověď, pokud jde o činnost. Prognosis quoad restitutionem předpověď, pokud jde o úpravu, obnovu. Prognosis quoad sanationem předpověď, pokud jde o uzdravení, zhojení. Prognosis quoad tempus předpověď, pokud jde o trvání nemoci. Prognosis quoad valetudinem předpověď, pokud jde o uzdravení. Prognosis quoad vitam prognóza týkající se dalšího života
 • Encyklopedie

  prophylaxis

  is, f. (ř. profylassein střežit se před něčím) profylaxe, soubor opatření a metod systematické zdravotní péče k zabránění vzniku choroby, zejména infekční
Celkem záznamů: 267Zdravě.cz na Facebooku