Výsledky hledání:

chrupavka

 • Encyklopedie

  arthrochondritis

  itidis, f. (ř. arthron kloub, ř. chondros chrupavka) artrochondritida, zánět kloubní chrupavky
 • Encyklopedie

  aryepiglotticus

  a, um ( cartilago arytaenoidea chrupavka hlasivková, epiglottis příklopka hrtanová) aryepiglotický, týkající se chrupavky hlasivkové a příklopky hrtanové
 • Encyklopedie

  arytaenoidopexis

  is, f. ( cartilago arytaenoidea chrupavka hlasivková, ř. pexis upevnění) arytenoidopexe, chirurgické upevnění chrupavky hlasivkové
 • Encyklopedie

  cartilagineus, cartilaginosus

  a, um (l. cartilago chrupavka) kartilaginózní, chrupavčitý, bohatý na chrupavky
 • Encyklopedie

  costochondralis

  e (l. costa žebro, ř. chondros chrupavka) kostochondrální, týkající se žeberních chrupavek
 • Encyklopedie

  cricoidectomia

  ae, f. ( cartilago cricoidea chrupavka prstencová, ř. ektome vynětí) krikoidektomie, chirurgické vynětí chrupavky prstencové
 • Encyklopedie

  cricooesophageus

  a, um ( cartilago cricoidea chrupavka prstencová, ř. oisofagos jícen) krikoezofageální, týkající se chrupavky prstencové a jícnu
 • Encyklopedie

  cricopharyngeus

  a, um ( cartilago cricoidea chrupavka prstencová, ř. farynx hltan) krikofaryngeální, týkající se chrupavky prstencové a hltanu
 • Encyklopedie

  cricothyroideus

  a, um ( cartilago cricoidea chrupavka prstencová, glandula thyroidea žláza štítná) krikotyroideální, týkající se chrupavky prstencové a štítné žlázy
 • Encyklopedie

  cricotomia

  ae, f. ( cartilago cricoidea chrupavka prstencová, ř. tome řez) krikotomie, chirurgické protětí chrupavky prstencové
Celkem záznamů: 133Zdravě.cz na Facebooku