Výsledky hledání:

chuť

 • Encyklopedie

  hypogeusia

  ae, f. (ř. hypo pod, ř. geusis chuť) hypogeuzie, snížení chuťové ostrosti
 • Encyklopedie

  hypergeusia

  ae, f. (ř. hyper nad, ř. geusis chuť) hypergeuzie, abnormálně zvýšené vnímání chuťových podnětů
 • Encyklopedie

  hyperorexia

  ae, f. (ř. hyper nad, ř. orexis snaha, chuť) hyperorexie, chorobná touha po jídle
 • Encyklopedie

  hypogeusia

  ae, f. (ř. hypo pod, ř. geusis chuť) hypogeuzie, snížení chuťové ostrosti
 • Encyklopedie

  inappetens

  entis (l. in ne, l. appetere dychtit) inapetentní, nemající chuť k jídlu; nechutný, odporný
 • Encyklopedie

  nervus

  nerv (nervus) – svazek paralelních nervových vláken (axonů či dendritů ) s příslušnými obaly, součást periferního nervového systému. Neurony sídlí v CNS, event. v nervových gangliích. Nervy vedou impulsy jak z CNS do periferie (centrifugální, eferentní vedení), tak zpět do CNS (centripetální, aferentní vedení). N. se dělí na hlavové , míšní, vegetativní . Podle funkce mají charakter motorický (řídí pohyb svalů), senzitivní (vedou vjemy dotyku, bolesti, tepla, propriocepce), senzorický (chuť, čich, zrak, sluch). Vegetativní nervy jsou sympatické či parasympatické.
 • Encyklopedie

  nudomania

  ae, f. (l. nudus nahý, ř. mania vášeň) nudománie, chorobná chuť, vášeň ukazovat se odhalený
 • Encyklopedie

  orexia

  ae, f. (ř. orexis) orexie, nadměrná chuť k jídlu, chorobná touha po jídle (bulimie)
 • Encyklopedie

  parageusis

  is, f. (ř. para u, při, vedle, ř. geusis chuť) parageuzie, porucha vnímání chuti
 • Encyklopedie

  parorexia

  ae, f. (ř. para u, při, vedle, ř. orexis chuť) parorexie, chorobné pojídání neobvyklých a nestravitelných pokrmů
Celkem záznamů: 304Zdravě.cz na Facebooku