Výsledky hledání:

dýchání

 • Encyklopedie

  biomotor

  oris, m. (ř. bios život, l. motor hýbač) biomotor, přístroj k zavedení umělého dýchání (plicní ventilátor)
 • Encyklopedie

  cardiopneumographia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. pneumon plíce, ř. grafein psát) kardiopneumografie, zaznamenávání srdeční činnosti a dýchání
 • Encyklopedie

  cytochroma

  tis, n. (ř. kytos buňka, ř. chroma barva) cytochrom, mitochondriální enzym hemoproteinového typu, nutný k buněčnému dýchání
 • Encyklopedie

  debilitas

  atis, f. debilita, slabost, zaostalost, lehčí forma slabomyslnosti. Debilitas cordis slabost srdeční. Debilitas mentis slabomyslnost duševní. Debilitas socialis označení pro zanedbání rozumového vývoje. Debilitas vitae neschopnost života, neschopnost uskutečňování životně důležitých funkcí zvláště u novorozenců (dýchání, přijímání potravy)
 • Encyklopedie

  diapnoe

  es, f. (ř. dia skrz, ř. pnoe dýchání) diapnoe, perspirace, nepozorovatelné odpařování vody z kůže (perspiratio insensibilis)
 • Encyklopedie

  dyspnoe

  es, f., dyspnoea, ae, f. (ř. dys- porucha, ř. pnoe dýchání) dyspnoe, subjektivní pocit dušnosti, dýchavičnost, dušnost
 • Encyklopedie

  dyspnoicus

  a, um ( dyspnoe porucha dýchání) dyspnoický, dušný, dýchavičný
 • Encyklopedie

  hyperventilatio

  onis, f. (ř. hyper nad, l. ventilare větrat) hyperventilace, zrychlené a prohloubené dýchání
 • Encyklopedie

  hypoxydosis

  is, f. (ř. hypo pod, oxygenium kyslík) hypoxidóza, omezení buněčného dýchání při nedostatku kyslíku
 • Encyklopedie

  hyperventilatio

  onis, f. (ř. hyper nad, l. ventilare větrat) hyperventilace, zrychlené a prohloubené dýchání
Celkem záznamů: 192Zdravě.cz na Facebooku