Výsledky hledání:

dýchání

 • Encyklopedie

  debilitas

  atis, f. debilita, slabost, zaostalost, lehčí forma slabomyslnosti. Debilitas cordis slabost srdeční. Debilitas mentis slabomyslnost duševní. Debilitas socialis označení pro zanedbání rozumového vývoje. Debilitas vitae neschopnost života, neschopnost uskutečňování životně důležitých funkcí zvláště u novorozenců (dýchání, přijímání potravy)
 • Encyklopedie

  diapnoe

  es, f. (ř. dia skrz, ř. pnoe dýchání) diapnoe, perspirace, nepozorovatelné odpařování vody z kůže (perspiratio insensibilis)
 • Encyklopedie

  dyspnoe

  es, f., dyspnoea, ae, f. (ř. dys- porucha, ř. pnoe dýchání) dyspnoe, subjektivní pocit dušnosti, dýchavičnost, dušnost
 • Encyklopedie

  dyspnoicus

  a, um ( dyspnoe porucha dýchání) dyspnoický, dušný, dýchavičný
 • Encyklopedie

  hyperventilatio

  onis, f. (ř. hyper nad, l. ventilare větrat) hyperventilace, zrychlené a prohloubené dýchání
 • Encyklopedie

  hypoxydosis

  is, f. (ř. hypo pod, oxygenium kyslík) hypoxidóza, omezení buněčného dýchání při nedostatku kyslíku
 • Encyklopedie

  hyperventilatio

  onis, f. (ř. hyper nad, l. ventilare větrat) hyperventilace, zrychlené a prohloubené dýchání
 • Encyklopedie

  hypoxydosis

  is, f. (ř. hypo pod, oxygenium kyslík) hypoxidóza, omezení buněčného dýchání při nedostatku kyslíku
 • Encyklopedie

  methaemoglobinum

  i, n. (ř. meta za, haemoglobinum hemoglobin) methemoglobin, krevní barvivo obsahující trojmocné železo (pro dýchání je bezcenné, protože nemůže uvolňovat kyslík)
 • Encyklopedie

  monitoratio

  onis, f. (l. monere připomínat) monitorace, sledování pomocí monitoru (srdeční rytmus, dýchání, krevní tlak apod.)
Celkem záznamů: 189Zdravě.cz na Facebooku