Výsledky hledání:

dýchání

 • Encyklopedie

  antasthmaticus

  a, um (ř. anti proti, ř. asthma ztížené dýchání) antastmatický, působící proti astmatu, záduše, proti dýchacím potížím
 • Encyklopedie

  apnoe

  es, apnoea, ae, f. (ř. alfa priv., ř. pnoia dech, dýchání) apnoe, zástava dechu
 • Encyklopedie

  asthma

  tis, n. (ř. asthma obtížné dýchání) astma, záducha. Astma bronchiale astma průduškové, vyznačující se záchvatovitou dušností při překrvení a zúžení průdušek, s tvorbou vazkého hlenu, který se z dýchacích cest špatně odkašlává. Asthma cardiale astma srdeční, záchvatovitá dušnost z nedostatečnosti levé srdeční komory, projevující se zvláště paroxyzmální noční dušností. Asthma mixtum záchvatovitá dušnost smíšené etiologie při levostranné srdeční slabosti a při bronchospazmu. Asthma toxicum astma toxické, těžká dušnost po vdechnutí jedů. Asthma uraemicum astma uremické vyvolané urémií
 • Encyklopedie

  bathypnoe

  es, f. (ř. bathys hluboký, ř. pnoe dech) batypnoe, prohloubení dechu, hluboké dýchání; záducha
 • Encyklopedie

  biomotor

  oris, m. (ř. bios život, l. motor hýbač) biomotor, přístroj k zavedení umělého dýchání (plicní ventilátor)
 • Encyklopedie

  cardiopneumographia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. pneumon plíce, ř. grafein psát) kardiopneumografie, zaznamenávání srdeční činnosti a dýchání
 • Encyklopedie

  cytochroma

  tis, n. (ř. kytos buňka, ř. chroma barva) cytochrom, mitochondriální enzym hemoproteinového typu, nutný k buněčnému dýchání
 • Encyklopedie

  debilitas

  atis, f. debilita, slabost, zaostalost, lehčí forma slabomyslnosti. Debilitas cordis slabost srdeční. Debilitas mentis slabomyslnost duševní. Debilitas socialis označení pro zanedbání rozumového vývoje. Debilitas vitae neschopnost života, neschopnost uskutečňování životně důležitých funkcí zvláště u novorozenců (dýchání, přijímání potravy)
 • Encyklopedie

  diapnoe

  es, f. (ř. dia skrz, ř. pnoe dýchání) diapnoe, perspirace, nepozorovatelné odpařování vody z kůže (perspiratio insensibilis)
 • Encyklopedie

  dyspnoe

  es, f., dyspnoea, ae, f. (ř. dys- porucha, ř. pnoe dýchání) dyspnoe, subjektivní pocit dušnosti, dýchavičnost, dušnost
Celkem záznamů: 196Zdravě.cz na Facebooku