Výsledky hledání:

dýchání

 • Encyklopedie

  pneographia

  ae, f. (ř. pnoia dech, ř. grafein psát) pneografie, zaznamenávání proudění vzduchu během dýchání
 • Encyklopedie

  pneumaticus

  a, um (ř. pneuma vzduch) vzdušný, vzduchový, týkající se dýchání
 • Encyklopedie

  pneumothorax

  cis, m. (ř. pneuma vzduch, ř. thorax hruď) pneumotorax, plynatost hrudní, vzduch v pleurální dutině. Pneumothorax apertus pneumotorax otevřený, pohrudniční dutina je trvale spojena s atmosférickým vzduchem. Pneumothorax arteficialis pneumotorax umělý, při torakoskopii z diagnostických, řidčeji léčebných důvodů, ojediněle následkem žilní kanylace. Pneumothorax clausus pneumotorax uzavřený, dutina není trvale spojena s atmosférickým vzduchem, komunikace se spontánně uzavře a vzduch se vstřebá. Pneumothorax curativus pneumotorax léčebný, umělý, za účelem dočasného vyřazení plíce z dýchání, např. při tbc. Pneumothorax partialis pneumotorax parciální, částečný, jen v omezeném úseku pohrudniční dutiny (jsou-li přítomny pohrudniční srůsty). Pneumothorax spontaneus pneumotorax spontánní, samovolný, vzniklý u osob s různými onemocněními plic. Pneumothorax traumaticus pneumotorax traumatický, vzniklý při otevřeném poranění, při tupém zranění hrudníku a průdušnice, při fraktuře žebra (zavřené poranění); objevuje se i při některých lékařských výkonech. Pneumothorax valvularis pneumotorax záklopkový, ventilový, tenzní; pneumotorax, kdy při nádechu se dostává vzduch do pohrudniční dutiny patologickým otvorem a při výdechu se tento otvor uzavírá, takže v pohrudniční dutině se neustále zvyšuje tlak
 • Encyklopedie

  respirator

  oris, m. (l. respirare dýchat) respirátor, přístroj k umělému dýchání (lépe ventilátor); zařízené dané přes ústa a nos, zachycující nečistoty ve vdechovaném vzduchu
 • Encyklopedie

  respiratorius

  a, um (l. respirare dýchat) respirační, dýchací, týkající se dýchání
 • Encyklopedie

  spirometria

  ae, f. (l. spirare dýchat, ř. metron měřítko, míra) spirometrie, měření množství vdechovaného a vydechovaného vzduchu, užívané k funkční analýze dýchání
 • Encyklopedie

  stethoscopus

  i, m. (ř. stethos hruď, ř. skopein pozorovat) stetoskop (fonendoskop), přístroj původně navržený Laennecem k poslechu zvuků při dýchání a srdeční činnosti, nyní různě modifikovaný, ale používaný ke stejnému účelu
 • Encyklopedie

  struma

  ae, f. zvětšená štítná žláza. Struma aberans struma aberantní, struma vzniklá v jiné lokalizaci. Struma adenomatosa struma adenomatózní, folikulární adenom. Struma amyloidea struma vosková, "špeková", při nahromadění amyloidu. Struma congenita vrozené zvětšení štítné žlázy. Struma cystica colloides struma s koloidními cystami. Struma diffusa difúzní zvětšení štítné žlázy. Struma diffusa microfollicularis difúzní zvětšení štítné žlázy s malými folikuly. Struma fibrosa struma fibrózní, přibývání vaziva na úkor parenchymu. Struma gelatinosa struma rosolovitého vzhledu. Struma inflammatoria bolestivé zvětšení štítné žlázy při zánětu. Struma lingualis abnormální lokalizace štítné žlázy v oblasti jazyka. Struma lymphomatosa Hashimotova tyroiditida, vzniklá na autoimunitním podkladě. Struma maligna karcinom štítné žlázy. Struma nodosa ohraničené zvětšení štítné žlázy vytvářející jeden nebo více uzlů. Struma nodosa adenomatosa struma tvořená uzlovitými adenomy. Struma ovarii abnormální lokalizace tkáně štítné žlázy v oblasti vaječníku. Struma petrosa struma petrózní, zvětšená štítná žláza, do které se ukládá vápník. Struma postbranchialis struma z postbranchiálního tělesa, tj. ze zbytků domnělého laterálního základu žlázy. Struma proliferans, Langhansova struma měkká, opouzdřená struma, svou strukturou blízká karcinomu štítné žlázy. Struma pulsans, vibrans, tremens struma pulsující s vírem a slyšitelným šelestem. Struma retrosternalis struma zasahující až za hrudní kost; může stlačovat průdušnici a omezovat dýchání. Struma suprarenalis adenom kůry nadledvin. Struma vasculosa struma mikrofolikulární s četnými širokými cévami
 • Encyklopedie

  thoracographia

  ae, f. (ř. thorax hrudník, ř. grafein psát) torakografie, zaznamenávání změn objemu hrudníku při dýchání
 • Encyklopedie

  thoracometria

  ae, f. (ř. thorax hrudník, ř. -metria měření) torakometrie, měření obvodu hrudníku při dýchání
Celkem záznamů: 55Zdravě.cz na Facebooku