Výsledky hledání:

dutiny

 • Encyklopedie

  tegmen

  inis, tegumentum, i, n. kryt, střecha, strop. Tegmen tympani strop středoušní dutiny. Tegmen ventriculi quarti strop IV. komory mozkové
 • Encyklopedie

  thoracoscopia

  ae, f. (ř. thorax hrudník, ř. skopein pozorovat) torakoskopie, vyšetřování pohrudniční dutiny zrakem pomocí speciálního přístroje torakoskopu
 • Encyklopedie

  tonsilla

  ae, f. mandle. Tonsilla cerebelli malá, mírně prominující část hemisféry mozečku přiléhající bočně na úsek červu mozečku. Tonsilla lingualis mandle jazyková. Tonsilla palatina mandle patrová. Tonsilla pendula zbytnění patrové mandle květákového nebo hroznového vzhledu. Tonsilla pharyngea mandle hltanová. Tonsilla tubaria podslizniční lymfatická tkáň při ústí sluchové trubice. Tonsilla ventriculi laryngis zmnožení mízní tkáně ve formě mandle ve výchlipce dutiny hrtanové
 • Encyklopedie

  traumatopnoe

  es, f. (ř. trauma-traumatos úraz, ř. pnoe dech) traumatopnoe, úrazem podmíněná porucha dýchání (při úrazu hrudníku, otevření pleurální dutiny)
 • Encyklopedie

  trilocularis

  e (ř. treis, l. tres tři, l. loculus místečko, pouzdro) trilokulární, mající tři dutiny
 • Encyklopedie

  tuber

  eris, n. (pl. tubera) hrb, hrbol, výběžek. Tuber calcanei hrbol kosti patní. Tuber cinereum nepárový šedý hrbolek na bazální části hypotalamu. Tuber frontale hrbol kosti čelní. Tuber ischiadicum hrbol sedací. Tuber maxillae vyklenutí zadní stěny dutiny horní čelisti. Tuber vermis hrbol na spodní ploše červu mozečku. Tubera mulgent(i)um uzly dojičů, infekční uzly na prstech rukou; získávají se přímým kontaktem s vemenem krav nemocných neštovicemi
 • Encyklopedie

  umbo

  onis, m. hrb, hřbet, vypuklina. Umbo membranae tympani vtažený střed bubínku do středoušní dutiny
 • Encyklopedie

  uteroscopia

  ae, f. (l. uterus děloha, ř. skopein pozorovat) uteroskopie, vyšetření dutiny děložní zrakem pomocí uteroskopu
 • Encyklopedie

  uteroventralis

  e (l. uterus děloha, l. venter břicho) uteroventrální, týkající se dělohy a břišní dutiny
 • Encyklopedie

  ventrotomia

  ae, f. (l. venter břicho, ř. tome řez) ventrotomie, otevření břišní dutiny
Celkem záznamů: 197Zdravě.cz na Facebooku