Výsledky hledání:

emoce

 • Encyklopedie

  emoce

  cit, citové vzrušení, hnutí mysli, dojetí
 • Encyklopedie

  abreactio

  onis, f. (l. ab od, l. re- opak, proti, l. agere jednat) abreakce, odreagování, uvolnění potlačené emoce
 • Encyklopedie

  ecnoia

  ae, f. (ř. eknoia nesmysl) eknoie, nesmyslná emoce, nepříčetnost
 • Encyklopedie

  paramimia

  ae, f. (ř. para u, při, vedle, ř. mimeisthai napodobovat) paramimie, neschopnost vyjádřit emoce příslušnou mimikou
 • Encyklopedie

  reflexus

  us, m. (l. reflectere otáčet) reflex, ohnutí, bezděčná reakce organismu na vnější podnět zprostředkovaná nervstvem. Reflexus abdominalis reflex břišní. Reflexus analis reflex řitní, při mechanickém podráždění řitního otvoru. Reflexus auropalpebralis zavření víček a otočení hlavy při nenadálém a nadměrném zvukovém podnětu. Reflexus cornealis reflex korneální, rohovkový, sevření víček při dotyku rohovky. Reflexus interoreceptivus reflex na podnět vycházející z interoreceptoru útrobních orgánů. Reflexus labialis reflex labiální, retní. Reflexus medioplantaris poklep na střed plosky nohy vyvolávající extenzi nohy. Reflexus mediopubicus reflex mediopubický, úder na sponu stydkou vyvolávající stah břišních svalů a přitahovačů (adduktorů) stehna. Reflexus mentolabialis (nasolabialis) sešpulení rtů a stah bradových svalů při poklepu na rty. Reflexus monosynapticus reflex monosynaptický, reflexního oblouku a okosticový. Reflexus oculocardialis zpomalení srdeční frekvence při tlaku na oční bulbus. Reflexus patellaris reflex šlachový, poklep na čéškovou šlachu vede k extenzi bérce. Reflexus periostalis reflex periostální, okosticový. Reflexus polysynapticus reflex polysynaptický, reflexního oblouku se účastní více neuronů, spojených mezi sebou více než dvěma synapsemi. Reflexus proprioreceptivus reflex proprio(re)ceptivní, reflex na podnět vycházející z proprioreceptoru ve svalech, šlachách nebo kloubech. Reflexus psychogalvanicus reflex psychogalvanický, změna kožního odporu vlivem smyslového podnětu, silné emoce. Reflexus pupillaris reflex pupilární, zornicový, světelný, zúžení zornice při osvícení okase účastní dva neurony s jedinou synapsí mezi nimi.
 • Encyklopedie

  emocionální

  vyvolávající emoce, snadno ovlivnitelný cityZdravě.cz na Facebooku