Výsledky hledání:

encefalopatie

 • Encyklopedie

  encephalopathia

  ae, f. (ř. enkefalos mozek, ř. pathos choroba) encefalopatie, blíže nespecifikované onemocnění mozku, vzniklé např. následkem jiných orgánových poruch. Encephalopathia hypertensiva encefalopatie hypertenzní, v rámci hypertenzní krize. Encephalopathia perinatalis encefalopatie perinatální, dětská mozková obrna, poruchy vzniklé z postižení mozku v perinatálním období. Encephalopathia portocavalis encefalopatie portokavální při jaterním selhávání a otevřených spojkách mezi portální a dolní dutou žílou. Encephalopathia saturnina onemocnění mozku jako následek chronické otravy olovem. Encephalopathia uremica encefalopatie uremická, při ledvinovém selhání, jako jeden z projevů urémie
 • Encyklopedie

  Wernickeova encefalopatie

 • Encyklopedie

  Toxická encefalopatie

 • Encyklopedie

  Encefalopatie, NS

 • Encyklopedie

  Hypertenzní encefalopatie

 • Encyklopedie

  encefalopatie

  poškození mozku (např.v průběhu těhotenství - perinatální)
 • Encyklopedie

  perinatální encefalopatie

  raná dětská mozková obrna, porucha hybnosti na základě poškození CNS v době před porodem, při porodu nebo krátce po něm
 • Encyklopedie

  asterixis

  is, f. (ř. asteritikos nestálý) asterixe, třes končetin (flapping tremor) jako projev jaterní encefalopatie
 • Encyklopedie

  diplegia

  ae, f. (ř. dis dvakrát, ř. plege rána) diplegie, oboustranná obrna určité části těla (např. horních končetin). Diplegia facialis oboustranná obrna obličeje. Diplegia inferior oboustranná obrna, paraplegie dolních končetin. Diplegia spastica infantilis spastická dětská obrna s hypertonií svalstva v rámci perinatální encefalopatie (Littleova choroba). Diplegia superior oboustranná obrna, paraplegie horních končetin
 • Encyklopedie

  hemiplegia

  ae, f. (ř. hemi- polovina, ř. plege rána) hemiplegie, ochrnutí, úplná ztráta hybnosti na jedné polovině těla. Hemiplegia alternans hemiplegie alternující, projevující se homolaterální poruchou příslušného mozkového nervu a kontralaterálně hemiplegií. Hemiplegia alternans inferior periferní paréza XII. nervu na straně mozkového ložiska a druhostranná hemiplegie. Hemiplegia alternans media periferní paréza lícního nervu na straně mozkového ložiska a druhostranná hemiplegie. Hemiplegia cruciata hemiplegie zkřížená, ochrnutí horní končetiny a na kontralaterální straně ochrnutí dolní končetiny. Hemiplegia homolateralis hemiplegie homolaterální, obrna stejnostranná, se stejnostranným porušením mozkových center. Hemiplegia sine materia hemiplegie bez anatomicky prokazatelného poškození centrálního nervového systému. Hemiplegia spastica infantilis hemiplegie spastická u dětí, vzniklá obvykle v rámci perinatální encefalopatie. Hemiplegia spinalis hemiplegie spinální, obrna jedné poloviny těla při poškození míchy v jejích horních segmentech
Celkem záznamů: 14
|< << 12 >|Zdravě.cz na Facebooku