Výsledky hledání:

hlen

 • Encyklopedie

  mucificatio

  onis, f. (l. mucus hlen, l. facere činit) mucifikace, tvorba hlenu
 • Encyklopedie

  muciformis

  e (l. mucus hlen, l. forma tvar, podoba) muciformní, hlenovitý
 • Encyklopedie

  mucilaginosus

  a, um (l. mucus hlen, sliz) mucilaginózní, hlenotvorný, hlenovitý
 • Encyklopedie

  mucinaemia

  ae, f. (l. mucus hlen, sliz, ř. haima-haimatos krev) mucinémie, přítomnost mucinu v krvi
 • Encyklopedie

  mucinosis

  is, f. (l. mucus hlen, sliz) mucinóza, abnormální ukládání mucinu v tkáních
 • Encyklopedie

  mucinum

  i, n. (l. mucus hlen, sliz) mucin, sliz, slizovina, hlenovitá průhledná látka patřící ke glykoproteinům
 • Encyklopedie

  mucinuria

  ae, f. (l. mucus hlen, sliz, ř. uron moč) mucinurie, přítomnost hlenu v moči
 • Encyklopedie

  mucocele

  es, f. (l. mucus hlen, sliz, ř. kele kýla, výhřez) mukokéla, nahromadění hlenu v cystickém dutém orgánu
 • Encyklopedie

  mucoclasis

  is, f. (l. mucus hlen, sliz, ř. klasis rozdrcení) mukoklaze, obnažení povrchu sliznice
 • Encyklopedie

  mucocolitis

  itidis, f. (l. mucus hlen, sliz, ř. kolon tračník) mukokolitida, zánět tlustého střeva s tvorbou hlenu
Celkem záznamů: 134Zdravě.cz na Facebooku