Výsledky hledání:

kůže

 • Encyklopedie

  derm(at)algia

  ae, f. (ř. derma-dermatos kůže, ř. algos bolest) derm(at)algie, bolest kůže
 • Encyklopedie

  derm(at)ographismus

  i, m. (ř. derma-dermatos kůže, ř. grafein psát) dermatografismus, "kožní písmo", vazomotorické zčervenání kůže po mechanickém podráždění
 • Encyklopedie

  derm(at)osclerosis

  is, f. (ř. derma-dermatos kůže, ř. skleros tvrdý) derm(at)oskleróza, chorobné ztvrdnutí kůže
 • Encyklopedie

  dermalis

  e (ř. derma škára, kůže) dermální, kožní, vztahující se k vazivové části kůže
 • Encyklopedie

  dermatocellulitis

  itidis, f. (ř. derma-dermatos kůže, l. cellula buňka) dermatocelulitida, zánět kůže a podkožní tkáně
 • Encyklopedie

  dermatodynia

  ae, f. (ř. derma-dermatos kůže, ř. odyne bolest) dermatodynie, kožní bolest bez strukturních změn kůže
 • Encyklopedie

  dermatodysplasia

  ae, f. (ř. derma-dermatos kůže, dysplasia porucha vývoje) dermatodysplazie, porucha vývoje kůže
 • Encyklopedie

  dermatogenes

  es (ř. derma-dermatos kůže, ř. gignesthai vznikat) dermatogenní, vzniklý z kůže, kožního původu
 • Encyklopedie

  dermatolysis (dermolysis)

  is, f. (ř. derma-dermatos kůže, ř. lysis uvolnění) dermatolýza, dermolýza, uvolnění kůže s následnou atrofií
 • Encyklopedie

  dermatomycosis

  is, f. (ř. derma-dermatos kůže, ř. mykes houba) dermatomykóza, onemocnění kůže vyvolané houbami (plísněmi)
Celkem záznamů: 690Zdravě.cz na Facebooku