Výsledky hledání:

kůže

 • Encyklopedie

  anetodermia

  ae, f. (ř. anetos unavený, ř. derma kůže) anetodermie, atrofie kůže projevující se měchýřkovitě vyklenutými ložisky
 • Encyklopedie

  atrophodermia

  ae, f. ( atrophia zmenšení, vymizení, ř. derma kůže) atrofodermie, atrofie kůže, atrofické změny na kůži ve stáří a při kožních onemocněních
 • Encyklopedie

  bromoderma

  tis, n.) tuberosum ( bromum bróm, ř. derma kůže) bromoderma, brómová vyrážka, zánět kůže z poškození brómem nebo jeho sloučeninami
 • Encyklopedie

  commissura

  ae, f. (l. committere spojovat) komisura, spoj, spojení. Commissura anterior cerebri přední spojení obou hemisfér mozku uložené u přední strany III. mozkové komory. Commissura epithalamica (posterior) příčný pruh vláken před stopkou epifýzy. Commissura labiorum přechod horního rtu v dolní v ústním koutku. Commissura labiorum (pudendi) spojení velkých stydkých pysků. Commissura palpebrarum lateralis spojení kůže horního a dolního víčka zevně od laterálního očního koutku. Commissura palpebrarum medialis spojení kůže horního a dolního víčka při vnitřním očním koutku. Commissura posterior cerebri zadní mozkové spojení, uložené blízko corpus pineale
 • Encyklopedie

  cyanocobalaminum

  i, n. vitamín B12cyanoderma, tis, n. (ř. kyaneos modrý, ř. derma kůže) tmavě modré zbarvení kůže
 • Encyklopedie

  cyanosis

  is, f. (ř. kyaneos modrý) cyanóza, modrofialové zbarvení sliznice a kůže při zvýšení koncentrace redukovaného hemoglobinu v krvi. Cyanosis e frigore modré zabarvení kůže při poškození žil chladem, mrazem
 • Encyklopedie

  derm(at)algia

  ae, f. (ř. derma-dermatos kůže, ř. algos bolest) derm(at)algie, bolest kůže
 • Encyklopedie

  derm(at)ographismus

  i, m. (ř. derma-dermatos kůže, ř. grafein psát) dermatografismus, "kožní písmo", vazomotorické zčervenání kůže po mechanickém podráždění
 • Encyklopedie

  derm(at)osclerosis

  is, f. (ř. derma-dermatos kůže, ř. skleros tvrdý) derm(at)oskleróza, chorobné ztvrdnutí kůže
 • Encyklopedie

  dermalis

  e (ř. derma škára, kůže) dermální, kožní, vztahující se k vazivové části kůže
Celkem záznamů: 696Zdravě.cz na Facebooku