Výsledky hledání:

kůže

 • Encyklopedie

  dermosynovitis

  itidis, f. (plantaris ulcerosa) (ř. derma-dermatos kůže, synovia maz) dermosynovitida, zánět kůže a podkožních tíhových váčků
 • Encyklopedie

  electrodermatographia

  ae, f. ( elektro- související s elektrickým proudem, ř. derma-dermatos kůže, ř. grafein psát) elektrodermatografie, měření a zaznamenávání elektrického odporu kůže
 • Encyklopedie

  endermalis

  (ř. en v, do, ř. derma kůže) endermální, uvnitř kůže, v kůži
 • Encyklopedie

  epidermolysis

  is, f. (ř. epidermis pokožka, ř. lysis uvolnění) epidermolýza, chorobné uvolnění pokožky (od spodiny). Epidermolysis acuta toxica plošné odlučování kůže (dojem opařené kůže) s tvorbou erozí a vředů, spojené s vysokou horečkou. Epidermolysis bullosa hereditaria epidermolýza bulózní, dědičné kožní onemocnění projevující se tvorbou puchýřů na kůži vystavené tlaku a tření. Epidermolysis hereditaria dystrophica epidermolýza hereditární, dědičné kožní onemocnění s tvorbou puchýřů hojících se jizvou
 • Encyklopedie

  excoriatio

  onis, f. (l. excoriare zbavit kůže) exkoriace, odstranění kůže až na škáru; oděrka
 • Encyklopedie

  fasciocutaneus

  a, um (l. fascia povázka, l. cutis kůže) fasciokutánní, týkající se povázky a kůže
 • Encyklopedie

  genodermatosis

  is, f. (ř. genos rod, ř. derma kůže) genodermatóza, dědičné postižení kůže různými afekcemi
 • Encyklopedie

  hyperparakeratosis

  is, f. (ř. hyper nad, ř. para u, při, ř. keras roh) hyperparakeratóza, zvýšené a odchylné rohovění kůže, výrazné rozšíření rohové vrstvy kůže s vymizením stratum granulosum
 • Encyklopedie

  hyperparakeratosis

  is, f. (ř. hyper nad, ř. para u, při, ř. keras roh) hyperparakeratóza, zvýšené a odchylné rohovění kůže, výrazné rozšíření rohové vrstvy kůže s vymizením stratum granulosum
 • Encyklopedie

  chalodermia

  ae, f. (ř. chalan unavit, ř. derma kůže) chalodermie, snížení napětí kůže
Celkem záznamů: 705Zdravě.cz na Facebooku