Výsledky hledání:

kůže

 • Encyklopedie

  dermatoplastica

  ae, f. (ř. derma-dermatos kůže, ř. plastike (techne) umění tvárné) dermatoplastika, kožní plastika, náhrada ztracené kůže
 • Encyklopedie

  dermatorrhexis

  is, f. (ř. derma-dermatos kůže, ř. rhexis trhlina) dermatorexe, traumatické poškození kůže, kožních cév
 • Encyklopedie

  dermatoscopia

  ae, f. (ř. derma-dermatos kůže, ř. skopein pozorovat) dermatoskopie, drobnohledné vyšetření kůže (např. lupou)
 • Encyklopedie

  dermis

  idis, f. (ř. derma kůže) škára (dermis, corium) střední, převážně vazivová část kůže mezodermálního původu
 • Encyklopedie

  dermitis

  itidis, f. (ř. derma-dermatos kůže) dermitida, zánět kůže
 • Encyklopedie

  dermosynovitis

  itidis, f. (plantaris ulcerosa) (ř. derma-dermatos kůže, synovia maz) dermosynovitida, zánět kůže a podkožních tíhových váčků
 • Encyklopedie

  electrodermatographia

  ae, f. ( elektro- související s elektrickým proudem, ř. derma-dermatos kůže, ř. grafein psát) elektrodermatografie, měření a zaznamenávání elektrického odporu kůže
 • Encyklopedie

  endermalis

  (ř. en v, do, ř. derma kůže) endermální, uvnitř kůže, v kůži
 • Encyklopedie

  epidermolysis

  is, f. (ř. epidermis pokožka, ř. lysis uvolnění) epidermolýza, chorobné uvolnění pokožky (od spodiny). Epidermolysis acuta toxica plošné odlučování kůže (dojem opařené kůže) s tvorbou erozí a vředů, spojené s vysokou horečkou. Epidermolysis bullosa hereditaria epidermolýza bulózní, dědičné kožní onemocnění projevující se tvorbou puchýřů na kůži vystavené tlaku a tření. Epidermolysis hereditaria dystrophica epidermolýza hereditární, dědičné kožní onemocnění s tvorbou puchýřů hojících se jizvou
 • Encyklopedie

  excoriatio

  onis, f. (l. excoriare zbavit kůže) exkoriace, odstranění kůže až na škáru; oděrka
Celkem záznamů: 712Zdravě.cz na Facebooku