Výsledky hledání:

kůže

 • Encyklopedie

  derma

  tis, n. (ř.) kůže
 • Encyklopedie

  dermatofibroma

  tis, n. (ř. derma-dermatos kůže, l. fibra vlákno) dermatofibrom, nádor vycházející z kožní pojivové tkáně, kožní fibrom
 • Encyklopedie

  dermatofibrosarcoma

  tis, n. (protuberans) (ř. derma-dermatos kůže, l. fibra vlákno, sarcoma nádor) dermatofibrosarkom, zhoubný kožní nádor vycházející z vaziva
 • Encyklopedie

  dermatoglyphiae

  arum, f. (ř. derma-dermatos kůže, ř. glyfe zářez, rýha) dermatoglyfie, charakteristické kožní rýhy (kresby) na rukou a prstech
 • Encyklopedie

  dermatoheteroplastica

  ae, f. (ř. derma-dermatos kůže, ř. heteros druhý, jiný, ř. plastike (techne) umění tvárné) dermatoheteroplastika, kožní náhrada určená k transplantaci, získaná od jiné osoby
 • Encyklopedie

  dermatolexia

  ae, f. (ř. derma-dermatos kůže, ř. lexis čtení) dermatolexie, čtení písma (obrazců) na kůži při dermatografismu
 • Encyklopedie

  dermatologia

  ae, f. (ř. derma-dermatos kůže, ř. logos nauka) dermatologie, kožní lékařství, nauka o kůži a jejích chorobách
 • Encyklopedie

  dermatomyositis

  itidis, f. (ř. derma-dermatos kůže, ř. mys-myos sval) dermatomyozitida, zánětlivé systémové onemocnění s hlavními projevy na kůži a příčně pruhovaném svalstvu
 • Encyklopedie

  dermatopathia

  ae, f. (ř. derma-dermatos kůže, ř. pathos choroba) dermatopatie, blíže nespecifikovaná kožní choroba
 • Encyklopedie

  dermatopathologia

  ae, f. (ř. derma-dermatos kůže, ř. pathos choroba, ř. logos nauka) dermatopatologie, nauka o kožních chorobách
Celkem záznamů: 712Zdravě.cz na Facebooku