Výsledky hledání:

kůže

 • Encyklopedie

  dermatovenerologia

  ae, f. (ř. derma-dermatos kůže, l. venus láska, ř. logos nauka) dermatovenerologie, nauka o chorobách kožních a pohlavních
 • Encyklopedie

  dermatozoa

  orum, n. (ř. derma-dermatos kůže, ř. zoon živočich) dermatozoa, kožní paraziti živočišného původu
 • Encyklopedie

  dermatozoonosis

  is, f. (ř. derma-dermatos kůže, ř. zoon živočich, ř. nosos nemoc) dermatozoonóza, kožní onemocnění vyvolané parazity
 • Encyklopedie

  dermoideus

  a, um (ř. derma-dermatos kůže, ř. eidos podoba, tvar) dermoidní, podobný kůži
 • Encyklopedie

  dermoidum

  i, n. (ř. derma-dermatos kůže, ř. eidos podoba) dermoid, dermoidní cysta s obsahem rohoviny, mazu, vlasů
 • Encyklopedie

  dermophlebitis

  itidis, f. (ř. derma-dermatos kůže, ř. fleps-flebos žíla) dermoflebitida, zánět kožních žil
 • Encyklopedie

  diapnoe

  es, f. (ř. dia skrz, ř. pnoe dýchání) diapnoe, perspirace, nepozorovatelné odpařování vody z kůže (perspiratio insensibilis)
 • Encyklopedie

  diphtheria

  ae, f. (z ř. difthera vydělaná kůže) diftérie, záškrt, mázdřivka, infekční onemocnění vyvolané bacilem Corynebacterium diphtheriae. Diphtheria conjunctivarum záškrt spojivek. Diphtheria faucium záškrt hrdla. Diphtheria praeputii seu vulvae záškrt pohlavních orgánů. Diphtheria stercoralis pablánový záškrt střeva. Diphtheria tonsillarum záškrt mandlí
 • Encyklopedie

  ductus

  us, m. (l. ducere táhnout) cesta, kanál, průchod, vývod. Ductus alveolaris alveolární chodbička, trubicovité prostory v plicním parenchymu navazující na respirační průdušinky. Ductus arteriosus spojka od místa dělení truncus pulmonalis do oblouku aorty otevřená až do narození. Ductus choledochus vývod žlučový. Ductus cochlearis trubice v blanitém hlemýždi vyplněná endolymfou. Ductus cysticus vývod žlučníku. Ductus deferens chámovod. Ductus ejaculatorius zúžené vyústění chámovodu do močové trubice. Ductus endolymphaticus (auris internae) jemný kanálek vycházející ze sakulu vnitřního ucha. Ductus epididymidis kanálek nadvarlete. Ductus excretorius vývod váčku semenného ústící do chámovodu. Ductus hepaticus vývod jaterní. Ductus incisivus někdy vytvořená slepá výchlipka na spodině nosní dutiny. Ductus lactifer(us) vývod laloků mléčné žlázy. Ductus mesonephricus vývod mezonefrický, Ductus pancreaticus hlavní vývod slinivky břišní. Ductus papillaris vývod papilární tvořený několika sběracími kanálky ledviny. Ductus paraurethralis žlázový tubulus ústící vedle ústí močové trubice. Ductus parotideus vývod příušní žlázy. Ductus semicircularis kanálek polokruhovitý (přední, zadní, boční) v utriculu blanitého labyrintu. Ductus sublingualis vývod podjazykové žlázy. Ductus submandibularis vývod podčelistní žlázy. Ductus sudoriferus vývod potní žlázy na povrch kůže. Ductus thoracicus mízovod hrudní. Ductus thyroglossus výchlipka epitelu během embryogeneze v místě foramen caecum (tvoří základ štítné žlázy). Ductus venosus kanálek žilný, který v době vývojové spojuje žílu pupeční s dolní dutou žílou a v dospělosti po něm zůstává ligamentum venosumvývod prvoledviny (vývojového stadia ledviny). Ductus nasolacrimalis slzovod.
 • Encyklopedie

  dys(h)idrosis

  is, f. (ř. dys- porucha, ř. hidros pot) dyshidróza, porucha vylučování potu; zánět kůže na rukou a chodidlech s tvorbou větších nebo menších puchýřků
Celkem záznamů: 696Zdravě.cz na Facebooku