Výsledky hledání:

kůže

 • Encyklopedie

  leucomelalgia

  ae, f. (ř. leukos bílý, ř. melos úd, ř. algos bolest) leukomelalgie, záchvatovité bolesti končetin při špatném prokrvení, provázené zblednutím kůže a pocitem chladu
 • Encyklopedie

  leucophlegmasia

  ae, f. (ř. leukos bílý, ř. flegma plamen, zánět) leukoflegmazie, hluboká trombóza stehenní žíly s otokem celé dolní končetiny a bílým zabarvením kůže
 • Encyklopedie

  lichenificatio

  onis, f. (ř. leichen lišej, l. facere dělat) lichenifikace, označení pro zhrubění kůže vznikající většinou na podkladě dlouhodobého dráždění zejména u některých zánětlivých a svědivých chorob
 • Encyklopedie

  lupoma

  tis, n. (l. lupus tuberkulóza kůže) lupom, uzlík (v podkoží), který svou anatomickou skladbou odpovídá tuberkulu (lupus vulgaris)
 • Encyklopedie

  lymphocytoma

  tis, n. (cutis) (l. lympha míza, ř. kytos buňka) lymfocytom (kůže), kožní onemocnění benigní povahy způsobené nahromaděním lymfocytů v kůži. Lymphocytoma folliculare lymfocytom folikulární, nahromadění lymfocytů v koriu většinou pod nezměněnou pokožkou. Lymphocytoma malignum lymfocytom maligní, zhoubné bujení lymfocytů, lymfosarkom
 • Encyklopedie

  lymphodermia

  ae, f. (l. lympha míza, ř. derma kůže) lymfodermie, onemocnění lymfatických uzlin a cév v kůži
 • Encyklopedie

  melaninum

  i, n. (ř. melas černý) melanin, derivát tyrozinu, pigment, který podmiňuje barvu tkání (kůže, vlasů, očí)
 • Encyklopedie

  melanismus

  i, m. (ř. melas-melanos černý) melanismus, tmavé zbarvení kůže, tvoření tmavých skvrn na kůži
 • Encyklopedie

  melanosis

  is, f. (ř. melas-melanos černý) melanóza, abnormální ukládání pigmentu, forma dyschromie. Melanosis Addisonica melanóza Addisonova, tmavě hnědé zbarvení kůže a ústní sliznice při Addisonově nemoci. Melanosis circumscripta praecancerosa pigmentová skvrna v kůži, jež se může přeměnit v melanoblastom. Melanosis coli melanóza tlustého střeva, tmavá pigmentace střevní sliznice. Melanosis intestini tmavá pigmentace v tenkém střevě
 • Encyklopedie

  melasicterus

  i, m. (ř. melas-melanos černý, ř. ikteros žlutý) melasikterus, tmavý ikterus, žluté zabarvení kůže s tmavým odstínem
Celkem záznamů: 705Zdravě.cz na Facebooku