Výsledky hledání:

kloub

 • Encyklopedie

  arthrosis

  is, f.) deformans, arthropathia (ae, f.) deformans, osteoarthrosis, is, f. (ř. arthron kloub, ř. pathos choroba, ř. osteon kost) degenerativní artróza, artropatie, osteoartróza, nezánětlivé degenerativní onemocnění kloubu
 • Encyklopedie

  arthrosynovitis

  itidis, f. (ř. arthron kloub, synovia kloubní maz) artrosynovitida, zánět synoviální kloubní blány vylučující maz
 • Encyklopedie

  arthrotomia

  ae, f. (ř. arthron kloub, ř. tome řez) artrotomie, chirurgický řez, otevření kloubní dutiny
 • Encyklopedie

  articularis

  e (l. articulus kloub) kloubní, ke kloubu patřící, kloubový
 • Encyklopedie

  articulatus

  a, um (l. articulus kloub) členitý, kloubovitý
 • Encyklopedie

  articulus

  i, m. kloub
 • Encyklopedie

  biarticularis

  e (l. bis dvakrát, l. articulus kloub) biartikulární, dvojkloubový
 • Encyklopedie

  bradyarthria

  ae, f. (ř. bradys pomalý, ř. arthron kloub, článek) bradyartrie, zpomalené vyslovování, protahovaný způsob řeči
 • Encyklopedie

  circulus

  i, m. kruh, kolo, oběh, pletenec. Circulus arteriosus cerebri (Willisi) tepenný okruh na mozkové spodině vytvořený anastomózami tepen. Circulus arteriosus iridis tepenný okruh duhovky. Circulus articularis vasculosus cévní síť obklopující kloub. Circulus vasculosus nervi optici cévní anastomózy kolem nervu zrakového v místě jeho prostupu sklérou. Circulus vitiosus bludný, uzavřený, začarovaný kruh
 • Encyklopedie

  circumarticularis

  e (l. circum okolo, l. articulus kloub) cirkumartikulární, kolem kloubu ležící
Celkem záznamů: 156Zdravě.cz na Facebooku