Výsledky hledání:

kost

 • Encyklopedie

  parietomastoideus

  a, um (l. os parietale kost temenní, l. mastoideus (processus) výběžek bradavkový) týkající se kosti temenní a výběžku bradavkového
 • Encyklopedie

  parietomentalis

  e (l. os parietale kost temenní, l. mentum brada) parietomentální, probíhající od kosti temenní k bradě
 • Encyklopedie

  parosteitis

  itidis, f. (ř. para u, při, vedle, ř. osteon kost) parosteitida, zánět tkáně ležící bezprostředně u kosti
 • Encyklopedie

  parostosis

  parasteosis, is, f. (ř. para u, při, vedle, ř. osteon kost) parostóza, parasteóza, tvorba kostní tkáně v neobvyklých místech
 • Encyklopedie

  pectus

  oris, n. hruď, hrudník, prsa. Pectus carinatum (gallinaceum) hruď ptačí, tvarově deformovaný hrudník po křivici s nápadným vyčníváním hrudní kosti, připomínající lodní kýl. Pectus excavatum hrudník vpadlý, nápadně vpadlá hrudní kost. Pectus infundibuliforme hrudník nálevkovitý, trychtýřovitý při plicní rozedmě
 • Encyklopedie

  periost(e)alis

  e (ř. peri kolem, ř. osteon kost) periost(e)ální, týkající se okostice
 • Encyklopedie

  periosteum

  i, n. (ř. peri kolem, ř. osteon kost) periost, okostice, vazivový obal kosti
 • Encyklopedie

  periostosis

  is, f. (ř. peri kolem, ř. osteon kost) periostóza, abnormální vývoj kosti na jejím povrchu, kostní výrůstky
 • Encyklopedie

  peronaealis

  e (ř. perone kost lýtková) peroneální, lýtkový, týkající se kosti lýtkové
 • Encyklopedie

  peronaeus

  a, um (ř. perone kost lýtková) lýtkový
Celkem záznamů: 414Zdravě.cz na Facebooku