Výsledky hledání:

kost

 • Encyklopedie

  calcaneodynia

  ae, f. (l. calcaneus kost patní, ř. odyne bolest) kalkaneodynie, bolest kosti patní
 • Encyklopedie

  calcaneoplantaris

  e (l. calcaneus kost patní, l. planta chodidlo) kalkaneoplantární, týkající se kosti patní a chodidla
 • Encyklopedie

  calcaneus

  i, m., os calcis (l. calx-calcis pata) kost patní
 • Encyklopedie

  clavicula

  ae, f. (l. clavis klíč) klavikula, kost klíční, klíček
 • Encyklopedie

  clavicularis

  e (l. clavicula kost klíční) klavikulární, klíční, patřící ke kosti klíční
 • Encyklopedie

  clavipectoralis

  e (l. clavicula kost klíční, l. pectus hruď, hrudník) klavipektorální, týkající se kosti klíční a hrudníku
 • Encyklopedie

  cleidocostalis

  e (ř. kleis-kleidos kost klíční, l. costa žebra) kleidokostální, týkající se klíční kosti a žebra
 • Encyklopedie

  cleidocranialis

  e (ř. kleis-kleidos kost klíční, ř. kranion lebka) kleidokraniální, týkající se klíční kosti a lebky
 • Encyklopedie

  cleidoicus

  a, um (ř. kleis-kleidos kost klíční, ř. eidos podoba, tvar) klíčovitý, podobný klíční kosti
 • Encyklopedie

  cleidotomia

  ae, f. (ř. kleis-kleidos kost klíční, ř. tome řez) kleidotomie, operační protětí jedné nebo dvou klíčních kostí u odumřelého plodu
Celkem záznamů: 414Zdravě.cz na Facebooku