Výsledky hledání:

krev

 • Encyklopedie

  haemophthalmia

  ae, f. (ř. haima krev, ř. ofthalmos oko) hemoftalmie, nitrooční krvácení
 • Encyklopedie

  haemophthalmus

  i, m. (ř. haima krev, ř. ofthalmos oko) hemoftalmus, krevní výron v oku
 • Encyklopedie

  haemopo(i)esis

  is, f. (ř. haima krev, ř. kytos buňka, ř. poiesis tvorba, vznik) hemopoéza, vznik, tvorba krevních buněk. Haemopo(i)esis extramedullaris hemopoéza extramedulární, mimodřeňová, tvorba krvinek v jiných orgánech než v kostní dřeni, nejčastěji v játrech
 • Encyklopedie

  haemopo(i)eticus

  a, um (ř. haima-haimatos krev, ř. poiesis tvoření) hemopoetický, týkající se tvorby krve, krvetvorný
 • Encyklopedie

  haemopo(i)etinum

  i, n. (ř. haima krev, ř. poiein dělat, tvořit) hemopoetin, látka ovlivňující krevní tvorbu (erytropoetin, trombopoetin, granulopoetin)
 • Encyklopedie

  haemoptoe

  es, haemoptysis, is, f. (ř. haima krev, ř. ptyein plivat) hemoptoe, hemoptýza, vykašlávání menšího nebo většího množství krve
 • Encyklopedie

  haemorrhagia

  ae, f. (ř. haima krev, ř. rhagia od rhegnynai prasknout, prýštit; výron) hemoragie, krvácení, výstup krve z cév nebo nahromadění krve mimo cévní řečiště. Haemorrhagia arterialis hemoragie arteriální, tepenná. Haemorrhagia capillaris, parenchymatosa hemoragie kapilární, parenchymová, krvácení z vlásečnic lokalizované v parenchymu orgánů. Haemorrhagia externa krvácení zevní, vnější (na povrch těla nebo do dutých orgánů spojených s vnějškem). Haemorrhagia interna krvácení vnitřní, do tkání a tělních dutin. Haemorrhagia intracranialis krvácení intrakraniální, nitrolebeční. Haemorrhagia per diabrosin krvácení vzniklé nahlodáním cévy vředovitým, zánětlivým nebo nádorovým procesem. Haemorrhagia per diapedesin krvácení vzniklé výstupem krvinek z kapilár bez hrubšího poranění stěny. Haemorrhagia per rhexin krvácení z prasklé nebo poraněné tepny. Haemorrhagia postoperativa krvácení pooperační. Haemorrhagia post partum krvácení poporodní, ze zadržených částí lůžka nebo zbytků plodových blan. Haemorrhagia secundaria, tarda krvácení druhotné, pozdní; nastává někdy po určité době po zastavení původního krvácení uvolněním uzavírající krevní sraženiny v porušené cévě. Haemorrhagia venosa hemoragie venózní, žilní
 • Encyklopedie

  haemorrhagicus

  a, um (ř. haima krev, ř. rhagia od rhegnynai výron) hemoragický, krvácivý, krvavý
 • Encyklopedie

  haemoseparatio

  onis, f. (ř. haima krev, l. separare oddělovat) hemoseparace, oddělení jednotlivých součástí krve (krvinek) pomocí separátoru (např. k získání leukocytového nebo destičkového koncentrátu)
 • Encyklopedie

  haemosialemesis

  is, f. (ř. haima krev, ř. sialon slina, ř. emesis zvracení) hemosialemeze, zvracení chrchle smíšeného s krví
Celkem záznamů: 481Zdravě.cz na Facebooku