Výsledky hledání:

krev

 • Encyklopedie

  hysterohyperaemia

  ae, f. (ř. hystera děloha, ř. hyper nad, ř. haima krev) hysterohyperémie, překrvení dělohy
 • Encyklopedie

  hepatotoxaemia

  ae, f. (ř. hepar-hepatos játra, ř. toxikon jed, ř. haima krev) hepatotoxémie, vyplavení jedovatých rozpadových produktů z těžce poškozených jater do krve
 • Encyklopedie

  hydraemia

  ae, f. (ř. hydor voda, ř. haima krev) hydrémie, zmnožení vody v krvi
 • Encyklopedie

  hydrohaematonephrosis

  is, f. (ř. hydor voda, ř. haima-haimatos krev, ř. nefros ledvina) hydrohematonefróza, přítomnost krve a moči v rozšířeném dutém systému ledviny
 • Encyklopedie

  hydrothionaemia

  ae, f. (ř. hydor voda, ř. theion síra, ř. haima krev) hydrotionémie, přítomnost sirovodíku v krvi
 • Encyklopedie

  hyp(o)aemia

  ae, f. (ř. hypo pod, ř. haima krev) hyp(o)émie, zmenšené množství krve
 • Encyklopedie

  hypalbuminaemia

  ae, f. (ř. hypo pod, albuminum bílkovina, ř. haima krev) hypalbuminémie, snížení koncentrace albuminu v krvi
 • Encyklopedie

  hyperaemia

  ae, f. (ř. hyper nad, ř. haima krev) hyperémie, překrvení, zvýšený obsah krve v orgánu nebo v ohraničeném tkáňovém okrsku. Hyperaemia arterialis, activa hyperémie tepenná, aktivní, ze zvýšeného průtoku krve rozšířenými vlásečnicemi. Hyperaemia peristatica hyperémie peristatická, úzce spjatá s poškozením tkáně škodlivinou vyvolávající zánět (zánětlivá exsudace). Hyperaemia reactiva hyperémie reaktivní, vznikající jako odezva na nějaký podnět. Hyperaemia venosa hyperémie žilní, vznikající zamezením nebo znesnadněním odtoku krve žilami
 • Encyklopedie

  hyperaemicus

  a, um (ř. hyper nad, ř. haima krev) hyperemický, překrvený
 • Encyklopedie

  hyperalbuminaemia

  ae, f. (ř. hyper nad, albuminum bílkovina, ř. haima krev) hyperalbuminémie, zvýšená koncentrace albuminu v krvi
Celkem záznamů: 481Zdravě.cz na Facebooku