Výsledky hledání:

ledvin

 • Encyklopedie

  nephrogastricus

  a, um (ř. nefros ledvina, ř. gaster žaludek) nefrogastrický, týkající se ledvin a žaludku
 • Encyklopedie

  nephron

  i, n. (ř. nefros ledvina) základní morfologická a funkční jednotka ledvin sestávající z glomerulu a tubulů odvádějících moč
 • Encyklopedie

  nephrorrhagia

  ae, f. (ř. nefros ledvina, ř. rhagia výron) nefroragie, krvácení z ledvin
 • Encyklopedie

  nephrosis

  is, f. (ř. nefros ledvina) nefróza, difúzní onemocnění ledvin s převahou změn v kanálcích, které nejsou ani zánětlivého, ani cévního původu.
 • Encyklopedie

  nephrotuberculosis

  is, f. (ř. nefros ledvina, ř. tuberculosis souchotiny) nefrotuberkulóza, tuberkulóza ledvin
 • Encyklopedie

  nephrotyphus

  i, m. (ř. nefros ledvina, typhus tyf) nefrotyfus, tyfus s postižením ledvin
 • Encyklopedie

  osteodystrophia

  ae, f. (fibrosa) (ř. osteon kost, ř. dystrofe špatná výživa) osteodystrofie (fibrózní), generalizované onemocnění kostry spojené se zmenšením její pevnosti a vznikem zkřivenin a zlomenin, způsobené poruchou regulačních mechanismů, jakými jsou např. vitamín D, hormon příštítných tělísek, kalcitonin. Osteodystrophia deformans (Pageti) osteodystrofie deformující, znetvořující (Pagetova), choroba kostí spojená s jejich deformací, ztluštěním a úplnou přestavbou (osteitis deformans). Osteodystrophia renalis osteodystrofie renální, porucha kostní tvorby při chronickém ledvinovém onemocnění, obvykle spojeném s poruchou funkce ledvin
 • Encyklopedie

  phthisis

  is, f. (ř. fthisis) ftize, souchotiny, úbytě, tuberkulóza. Phthisis atra černá ftiza, kombinace antrakózy s tvorbou kaveren při plicní tbc. Phthisis bulbi ftize očního bulbu s maximálním postižením duhovky a řasnatého tělíska, s tvorbou tbc uzlíků. Phthisis gallopans florida rychle pokračující tuberkulóza plic s tvorbou kaveren. Phthisis renalis tuberculosa ftize renální, tuberkulóza ledvin s tvorbou kaveren v ledvinném parenchymu a s postižením vývodných močových cest. Phthisis ulcerocavitaria ftize ulcerokavitární, tuberkulóza s tvorbou rozpadových dutin - kaveren. Phthisis ulcerosa acuta perakutní průběh tbc s rychle se rozpadajícími ložisky kaseózní nekrózy v plicích
 • Encyklopedie

  pseudouraemia

  ae, f. (ř. pseudes nepravý, uraemia) pseudourémie, nepravá urémie, soubor příznaků podobající se urémii, který však není podmíněn selháním ledvin
 • Encyklopedie

  ren

  is, m. ledvina. Ren arcuatus, unguliformis ledvina podkovovitá, vývojová odchylka vzniklá splynutím dolních pólů obou ledvin. Ren arteficialis ledvina umělá. Ren cysticus ledvina cystická, cystóza ledviny, prostoupení ledviny velkým množstvím dutin. Ren discoides ledvina koláčová, ledviny jsou srostlé celou mediální plochou ve společný okrouhlý útvar. Ren duplicatus zdvojení jedné ledviny. Ren fungiformis, scutulatus ledvina koláčová, obě ledviny splynuly v jediný orgán. Ren migrans ledvina bloudivá, bludná, úchylka polohy vyvolaná ochablostí závěsného aparátu ledviny. Ren mobilis ledvina pohyblivá, skleslá. Ren pelvis congenitus vrozená abnormální poloha ledviny v malé pánvi; charakteristickým nálezem je zkrácený močovod
Celkem záznamů: 292Zdravě.cz na Facebooku