Výsledky hledání:

 • Encyklopedie

  leucocidinum

  i, n. ( leucocytus bílá krvinka, l. caedere zabíjet) leukocidin, látka s vysokou specifitou k bílým krvinkám, která má destruktivní účinek (tvořená některými baktériemi)
 • Encyklopedie

  monoxidum

  i, n. (ř. monos jediný, oxidum kysličník) oxid, jenž má v molekule jeden atom kyslíku
 • Encyklopedie

  necrosinum

  i, n. (ř. nekros mrtvola) nekrozin, toxická látka obsažená v zánětlivém exsudátu, jež má nekrotizující účinek
 • Encyklopedie

  P mitrale

  změněný tvar P vlny na EKG, nalézaný u mitrálních vad, kdy P vlna je široká, má hrbolky, které jsou vyvolané zpožděnou depolarizací zvětšené levé síně
 • Encyklopedie

  prostacyclinum

  i, n. ( prostata žláza předstojná, ř. kyklos kruh) prostacyklin, látka odvozená z arachidonové kyseliny, vznikající v endotelových buňkách, která má vazodilatační a antiagregační účinky (opačné účinky než tromboxan)
 • Encyklopedie

  pseudohermaphroditismus

  i, m. (ř. pseudes nepravý, Hermes, Afrodite řec. božstva) nepravý hermafroditismus (mužský nebo ženský), postižený má opačné pohlavní znaky, než je jeho geneticky určené pohlaví
 • Encyklopedie

  receptum

  i, n. (l. recipere brát, přijímat) recept, předpis, kterým dává lékař lékárníkovi pokyn, který lék má vydat nebo připravit a označit použití
 • Encyklopedie

  recessio

  onis, f. (l. recedere ustupovat) recese, ústupek, odchod stranou; druh jednání, které má vzbudit pozornost okolí; druh humoru, často primitivní žertovný kousek
 • Encyklopedie

  Rh factor

  oris, n. Rh-faktor, antigen červených krvinek objevený u opic druhu Macaca rhesus; má význam při krevních převodech a pro vznik fetální erytroblastózy
 • Encyklopedie

  rhombencephalon

  i, n. (ř. rhombos kosočtverec, ř. enkefalos mozek) rombencefalon, zadní mozek (část mozku obsahující IV. komoru mozkovou, jejíž spodina má romboidní tvar)
Celkem záznamů: 169Zdravě.cz na Facebooku