Výsledky hledání:

mezera

 • Encyklopedie

  blepharodiastasis

  is, f. (ř. blefaron víčko, ř. diastasis rozestup) blefarodiastáza, velká mezera mezi očními víčky s neschopností je zcela sevřít
 • Encyklopedie

  diastema

  tis, n. (ř.) vrozená mezera mezi horními středními řezáky
 • Encyklopedie

  diastematocrania

  ae, f. (ř. diastema-diastematos mezera, ř. kranion lebka) diastematokranie, vrozený podélný rozestup lebky
 • Encyklopedie

  diastematochilia

  ae, f. (ř. diastema-diastematos mezera, ř. cheilos ret) diastematochilie, vrozený rozštěp rtu
 • Encyklopedie

  diastematomyelia

  ae, f. (ř. diastema-diastematos mezera, ř. myelos mícha) diastematomyelie, vrozený rozštěp, rozdělení míchy mezodermální vazivovou přepážkou
 • Encyklopedie

  diastematopyelia

  ae, f. (ř. diastema-diastematos mezera, ř. pyelos pánev) diastematopyelie, vrozený podélný rozestup pánve
 • Encyklopedie

  distantia

  ae, f. distance, vzdálenost, odlehlost, odstup, mezera. Distantia bicristalis největší vzdálenost mezi hřebeny kosti kyčelní. Distantia bispinalis vzdálenost mezi předními horními trny kyčelními. Distantia bitrochanterica vzdálenost zevní plochy obou velkých trochanterů. Distantia mediodextra cordis největší vzdálenost srdečního stínu doprava od střední čáry. Distantia mediosinistra cordis největší vzdálenost srdečního stínu doleva od střední čáry. Distantia sacrocotyloidea vzdálenost od promontoria ke spodině acetabula
 • Encyklopedie

  foramen

  inis, n. otvor, mezera, průchod.
 • Encyklopedie

  hiatodontia

  ae, f. (l. hiatus mezera, ř. odus-odontos zub) hiátodoncie, skusová nepravidelnost, otevřený skus, přední zuby horního a dolního oblouku se nedotýkají
 • Encyklopedie

  hiatus

  us, m. hiát, zející otvor, skulina, průzor. Hiatus canalis facialis otvor, vchod do kanálku lícního nervu. Hiatus genitalis otvor genitální, jímž prostupuje u muže močová trubice a konečník, u ženy ještě pochva z malé pánve. Hiatus leucaemicus mezera leukemická, přítomnost nezralých a zralých krevních elementů v krevním obraze bez plynulého přechodu. Hiatus maxillaris otvor maxilární, v mediální stěně dutiny horní čelisti. Hiatus oesophageus průchod pro jícen. Hiatus sacralis otvor sakrální, kanálu křížového. Hiatus saphenus zeslabené místo stehenní povázky, kde se zanořuje do hloubky vena saphena magna
Celkem záznamů: 14
|< << 12 >|Zdravě.cz na Facebooku