Výsledky hledání:

mléko

 • Encyklopedie

  galactiferus

  a, um (ř. gala-galaktos mléko, ř. ferein vést) mlékovodný
 • Encyklopedie

  galactocele

  es, f. (ř. gala-galaktos mléko, ř, kele kýla, výhřez) galaktokéla, dutina v prsní žláze naplněná mlékem hromadícím se následkem neprůchodnosti mlékovodů
 • Encyklopedie

  galactocrasia

  ae, f. (ř. gala-galaktos mléko, ř. krasis míchání) galaktokrazie, abnormální složení mateřského mléka
 • Encyklopedie

  galactographia

  ae, f. (ř. gala-galaktos mléko, ř. grafein psát) galaktografie, rentgenové znázornění mlékovodného systému mateřského prsu
 • Encyklopedie

  galactometrum

  i, n. (ř. gala-galaktos mléko, ř. metron míra) galaktometr, přístroj k měření hustoty mléka
 • Encyklopedie

  galactophoritis

  itidis, f. (ř. gala-galaktos mléko, ř. forein nést, vést) galaktoforitida, zánět mlékovodů
 • Encyklopedie

  galactopoeticus

  a, um (ř. gala-galaktos mléko, ř. poiein tvořit) galaktopoetický, podporující tvorbu a vylučování mateřského mléka
 • Encyklopedie

  galactorrhoea

  ae, f. (ř. gala-galaktos mléko, ř. rhoia tok) galaktorea, samovolný odtok mléka z prsní žlázy mimo kojení
 • Encyklopedie

  galactosaemia

  ae, f. (ř. gala-galaktos mléko, ř. haima krev) galaktosémie, dědičná metabolická vada s neschopností přeměny galaktózy na glukózu; galaktóza se hromadí v organismu a poškozuje orgánové funkce
 • Encyklopedie

  galactoschesia

  ae, galactoschesis, is, f. (ř. gala-galaktos mléko, ř. schesis zadržení) galaktoschezie, galaktoscheze, porucha ve vylučování mléka
Celkem záznamů: 233Zdravě.cz na Facebooku