Výsledky hledání:

moč

 • Encyklopedie

  achromaturia

  ae, f. (ř. alfa priv., ř. chroma barva, ř. uron moč) achromaturie, bezbarvá, nedostatečně zbarvená moč
 • Encyklopedie

  anischuria

  ae, f. (ř. alfa priv., ř. ischein zadržovat, ř. uron moč) anischurie, neschopnost zadržovat moč, močová inkontinence
 • Encyklopedie

  chromaturia

  ae, f. (ř. chroma-chromatos barva, ř. uron moč) chromaturie, barevná moč, vylučování nápadně zbarvené moči
 • Encyklopedie

  chyluria

  ae, f. (ř. chylos šťáva, ř. uron moč) chylurie, přítomnost chylu v moči, mléčně zakalená moč
 • Encyklopedie

  normosthenuria

  ae, f. (l. norma pravidlo, ř. sthenos síla, velikost, ř. uron moč) normostenurie, moč normální specifické hmotnosti; normální močení
 • Encyklopedie

  oligohydruria

  ae, f. (ř. oligos málokterý, ř. hydor voda, ř. uron moč) oligohydrurie, snížený objem moči, koncentrovaná moč
 • Encyklopedie

  polyhydruria

  ae, f. (ř. polys mnohý, ř. uron moč, ř. hydor voda) polyhydrurie, abnormálně zředěná moč
 • Encyklopedie

  residuum

  i, n. (l. residere zůstávat) reziduum, zůstatek, zbytek; následek po přestálé nemoci. Residuum post partum zbytky po porodu. Residuum urinae reziduální, zbytková moč, moč zůstávající v močovém měchýři po vymočení
 • Encyklopedie

  uracrasia

  ae, f. (ř. uron moč, ř. alfa priv., ř. krasis míchání, ř. kratos moc) urakrazie, změněné složení moči; močová inkontinence
 • Encyklopedie

  uracratia

  ae, f. (ř. uron moč, ř. akrateia nezdrženlivost) urakratie, neschopnost udržet moč, močová inkontinence
Celkem záznamů: 1000Zdravě.cz na Facebooku