Výsledky hledání:

moč

 • Encyklopedie

  hypouricuria

  ae, f. (ř. hypo pod, acidum uricum kyselina močová, ř. uron moč) hypourikurie, snížené vylučování kyseliny močové močí
 • Encyklopedie

  chloruria

  ae, f. ( chlorum chlór, ř. uron moč) chlorurie, přítomnost chloridů v moči
 • Encyklopedie

  cholaluria

  ae, f. ( acidum cholalicum kyselina žlučová, ř. uron moč) cholalurie, přítomnost žlučových kyselin v moči
 • Encyklopedie

  cholesteroluria

  ae, f. ( cholesterolum cholesterol, ř. uron moč) cholesterolurie, přítomnost cholesterolu v moči
 • Encyklopedie

  choluria

  ae, f. (ř. chole žluč, ř. uron moč) cholurie, přítomnost žluči v moči
 • Encyklopedie

  chrom(at)ocystoscopia

  ae, f. (ř. chroma barva, ř. kystis měchýř, ř. skopein pozorovat) chrom(at)ocystoskopie, vyšetřování vylučovacího ústrojí pomocí barviva vpraveného do žíly a sledování cystoskopem, za jakou dobu začne odcházet z močovodu zbarvená moč
 • Encyklopedie

  incontinentia

  ae, f. (l. in ne, l. continere držet) inkontinence, neschopnost omezit potřebu. Incontinentia faecalis neschopnost udržet stolici. Incontinentia paradoxa urinae mimovolné umočování z přeplněného měchýře, paradoxní ischiurie. Incontinentia pigmenti choroba charakterizovaná pigmentovými skvrnami na trupu a končetinách, dále křečovými záchvaty, poruchou hybnosti a mentální retardací. Incontinentia urinae neschopnost udržet moč v měchýři
 • Encyklopedie

  inosituria

  ae, f. (ř. is-inos vlákno, tkáň, ř. uron moč) inositurie, přítomnost inositu v moči
 • Encyklopedie

  isch(i)uria

  ae, f. (ř. ischein zadržovat, ř. uron moč) isch(i)urie, zadržování moči, nemožnost vyprazdňovat močový měchýř. Isch(i)uria paradoxa isch(i)urie paradoxní, odcházení moči po kapkách z přeplněného měchýře, mimovolné umočování, "přetékající měchýř". Isch(i)uria spastica isch(i)urie spastická, při křeči svalstva svěračů
 • Encyklopedie

  isosthenuria

  ae, f. (ř. isos stejný, ř. sthenos síla, ř. uron moč) izostenurie, vylučování moči, jejíž specifická hmotnost se blíží specifické hmotnosti ultrafiltrátu krevní plazmy
Celkem záznamů: 288Zdravě.cz na Facebooku