Výsledky hledání:

moč

 • Encyklopedie

  urinometron, urinogravimetron, urometron

  i, n. (l. urina moč, l. gravis těžký, ř. metron míra, měřítko) urinometr, urinogravimetr, urometr, přístroj k určení specifické hmotnosti moči
 • Encyklopedie

  urinosexualis

  e (l. urina moč, l. sexus pohlaví) urinosexuální, močopohlavní
 • Encyklopedie

  urinosus

  a, um (l. urina moč) urinózní, obsahující močové látky
 • Encyklopedie

  uriposia

  ae, f. (l. urina moč, ř. posis pití) uripozie, pití moči
 • Encyklopedie

  urobilinum

  i, n. (ř. uron moč, l. bilis žluč) urobilin, pigment, žlučové barvivo vylučované močí
 • Encyklopedie

  urobilinuria

  ae, f. ( urobilinum urobilin, ř. uron moč) urobilinurie, vylučování urobilinu močí
 • Encyklopedie

  urocele, urokele

  es, f. (ř. uron moč, ř. kele výhřez, kýla) urokéla, vniknutí moči do šourku
 • Encyklopedie

  uroclepsia

  ae, f. (ř. uron moč, ř. kleptein krást) uroklepsie, mimovolné, nevědomé močení
 • Encyklopedie

  urocrisia

  ae, f. (ř. uron moč, ř. krinein posuzovat) urokrizie, stanovení diagnózy na základě všestranného rozboru moči
 • Encyklopedie

  urocrisis

  is, f. (ř. uron moč, ř. krisis rozhodná doba) urokrize, kritický chorobný stav doprovázený nadměrným vylučováním moči; bolestivé křeče močového systému u tabes dorsalis
Celkem záznamů: 288Zdravě.cz na Facebooku