Výsledky hledání:

močení

 • Encyklopedie

  antidiureticus

  a, um (ř. anti proti, ř. diuresis močení) antidiuretický, tlumící nadměrné vylučování moči
 • Encyklopedie

  ardor

  oris, m. (l. ardere hořet) žár, pálení. Ardor ventriculi pálení žáhy. Ardor urinae bolestivé pálení při močení
 • Encyklopedie

  enuresis

  is, f. (ř. enurein močit dovnitř) enuréza, bezděčné chorobné pomočování. Enuresis diurna většinou funkčně podmíněné pomočování během dne. Enuresis nocturna pomočování noční, většinou u dětí. Enuresis spastica bezděčné močení křečové. Enuresis spuria spontánní pomočování jako doprovodný příznak určité choroby
 • Encyklopedie

  gatismus

  i, m. (fr. gater plenit) gatismus, osobní nečistota, močení a kálení kdekoli; projev poškození frontální krajiny mozku
 • Encyklopedie

  glycopolyuria

  ae, f. (ř. glykys sladký, ř. polys mnohý, ř. uron moč) glykopolyurie, nadměrné močení s přítomností cukru v moči (osmoticky podmíněná polyurie)
 • Encyklopedie

  hyperdiuresis

  is, f. (ř. hyper nad, ř. diuresis močení) hyperdiuréza, nadměrné vylučování moči
 • Encyklopedie

  hyperdiuresis

  is, f. (ř. hyper nad, ř. diuresis močení) hyperdiuréza, nadměrné vylučování moči
 • Encyklopedie

  lithuresis

  is, f. (ř. lithos kámen, ř. uron moč) lituréza, močení kaménků, odcházení drobných kaménků močí
 • Encyklopedie

  natriuria

  ae, f., natriuresis, is, f. (l. natrium sodík, ř. uresis močení) natriurie, natriuréza, vylučování sodíku močí
 • Encyklopedie

  nocturia

  ae, f. (l. nox noc, ř. uron moč) nokturie, časté močení v noci
Celkem záznamů: 42Zdravě.cz na Facebooku